ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ครม.อนุมัติงบกลางจ่ายค่าพื้นที่ใช้กักกันโรค

139 6
ครม.อนุมัติงบกลางจ่ายค่าพื้นที่ใช้กักกันโรค

"คณะรัฐมนตรี" อนุมัติงบกลาง 473 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ระยะที่ 5 พร้อมจ่าย 1.5 พันล. ให้กับสถานที่ราชการและเอกชน รวม 28 แห่ง ใช้รับกักตัวระยะที่ 1-4

12 มกราคม 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบวงเงิน   473,150,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ หรือ (State Quarantine) จำนวน 22,248 คน ระยะที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 2563 โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้เบิกจ่ายในงบดำเนินงาน

ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้ร่วมกันจัดสถานที่ พื้นที่สำหรับสังเกตอาการ เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่ผ่านมา โดยได้ใช้สถานที่ราชการ 2 แห่ง และโรงแรมเอกชน 26 แห่ง จัดตั้งพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) รองรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และเข้ารับการกักกันตัวในพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) จำนวน 63,570 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค.- 30 ก.ย. 2563 คือ ระยะที่ 1 - ระยะที่ 4 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,536,340,514 บาท


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend