ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ครม.ทุ่ม5พันล.พัฒนาศักยภาพสาธารณสุขรับมือโควิด-19

90 0
ครม.ทุ่ม5พันล.พัฒนาศักยภาพสาธารณสุขรับมือโควิด-19

"คณะรัฐมนตรี" อนุมัติ 5,816 ล้านบาท จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ยกระดับระบบงานบริการส่วนภูมิภาคด้านสาธารณสุข ในการรองรับสถานการณ์และลดการแพร่ระบาดโควิด-19

12 มกราคม 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติวงเงินรวมไม่เกิน 5,816.3631 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพ.ร.ก. สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เฉพาะในส่วนของรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ที่เน้นในการรักษาพยาบาล ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย การคัดกรองวินิจฉัยผู้ป่วย การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโดยตรง ประกอบด้วย ค่าสิ่งก่อสร้างไม่เกิน 389.3071 ล้านบาท และค่าครุภัณฑ์ไม่เกิน 5,427.0560 ล้านบาท อ่านข่าว - ศบค.เผยไทยติด"โควิด-19" เพิ่ม 287 ราย ทั่วโลกทะลุ 91 ล้านราย

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการ ประกอบด้วย1.การปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง หอพักผู้ป่วยวิกฤติ ปรับปรุงห้องแยกโรค การปรับปรุงระบบปรับอากาศ ปรับปรุง ARI Clinic และจัดสถานที่และระบบการบริการ ให้อยู่ภายใต้มาตรการการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ปรับปรุงห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ออกแบบพื้นที่ในการติดตามอาการที่ต้องป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ตลอดจนปรับปรุงการให้บริการ อาทิ แยกสัดส่วนงานบริการทันตกรรม ผ่าตัด ให้ปลอดภัยตามมาตรฐานขณะปฏิบัติหัตถการ

2.ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องผลิตและให้ออกซิเจนสำหรับผู้ป่วย เครื่องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ และความปลอดภัยในการใส่ท่อช่วยหายใจ อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ PAPR เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ ระบบฟอกอากาศและกรองอากาศ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย อาทิ Isolation เครื่องตรวจสอบสารพันธุกรรม RT CPR เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัยโรค เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบเทอโมสแกน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง อาทิ รถพยาบาล

3.ค่าใช้จ่ายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสาธารณสุขอำเภอ ในการติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุม และรักษาพยาบาล เพื่อลดการแพร่ระบาดในวงกว้างด้วย


นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบในหลักการของรายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน และบริหารจัดการเฝ้าระวัง ติดตาม ควบคุมกำกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ โดยมีกรอบวงเงินไม่เกิน 429.6171 ล้านบาท พร้อมทั้งเห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุข ขอรับการจัดสรรแหล่งเงินเพื่อดำเนินการจากแหล่งเงินอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

อย่างไรก็ตาม เป็นการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาลให้มีศักยภาพในการรักษาพยาบาล ควบคุม ป้องกัน ฟื้นฟูสภาพของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และเตรียมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการในการบำบัดรักษา ป้องกัน ควบคุมโรค ของหน่วยบริหารสาธารณสุข ให้พร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend