สถาบันโรคทรวงอก ออกแถลงการณ์ยืนยันไม่ได้มีการแพร่ระบาดของ"โควิด-19"ภายใน แต่จากการตรวจสอบเชิงรุกพบบุคลากรติดเชื้อ 3 คน และไม่ได้ติดมาจากผู้ป่วยที่มีกรณีไม่แจ้งประวัติการเดินทาง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

11 มกราคม 2564 สถาบันโรคทรวงอกได้ออกแถลงการณ์เรื่องบุคลากรสถาบันโรคทรวงอกติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตรการการให้บริการภายในสถาบันโรคทรวงอก

"สถาบันโรคทรวงอก" แจงพบบุคลากรติดเชื้อโควิด 3 ราย ไม่ได้ติดมาจากผู้ป่วย


สืบเนื่องจากกรณีที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาตรวจรักษาที่สถาบันโรคทรวงอก เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 และไม่แจ้งประวัติการเดินทาง ทางสถาบันโรคทรวงอกจึงได้ดำเนินการตรวจคัดกรอง บุคลากรที่สัมผัสกับผู้ป่วย พบว่ากลุ่มผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 12 คน ผลเป็นลบทั้งหมด ไม่พบว่าติดเชื้อ  และได้ดำเนินการกักกันโรคตามมาตรการของศบค.อย่างเคร่งครัด รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ โดยรอบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรฐานการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
สถาบันโรคทรวงอกได้มีมาตรการดำเนินการเฝ้าระวังเชิงรุก (Active surveillance) ด้วยการให้บุคลากรของสถาบันฯ ทุกคน จำนวน 1,400 คน เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19โดยการทำ nasopharyngeal swab ทำให้พบมีผู้ติดเชื้อ จำนวน 3 ราย ซึ่งไม่แสดงอาการ จากการสอบสวนโรค พบว่าผู้ติดเชื้อทั้ง 3 ราย ได้รับเชื้อมาจากชุมชน ไม่ได้เป็นการติดเชื้อจากผู้ป่วยรายดังกล่าวและขณะนี้ได้รับการรักษาตัวที่สถาบันโรคทรวงอก

ทั้งนี้สถาบันโรคทรวงอกได้มีการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ึในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุก มีการซ้อมแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตจากโรคติดต่ออุบัติใหม่ของสถาบันโรคทรวงอก (Business Continuity Plan : BCP) 
รวมทั้งดำเนินการปรับระบบการให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ New Normal Medical Services เพื่อความปลอดภัย ลดความแออัด ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแก่ผู้รับบริการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
สถาบันโรคทรวงอกขอยืนยันว่าไม่ได้มีการติดเชื้อหรือแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในสถาบันแต่อย่างใด ขอให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้รับบริการทุกท่าน มีความมั่นใจในมาตรการการดูแลป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในสถาบัน เป็นอย่างดี

"สถาบันโรคทรวงอก" แจงพบบุคลากรติดเชื้อโควิด 3 ราย ไม่ได้ติดมาจากผู้ป่วย