ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กองทัพจัดกำลังพลหนุนรัฐต่อกรการแพร่ระบาดโควิด

164 10
กองทัพจัดกำลังพลหนุนรัฐต่อกรการแพร่ระบาดโควิด

"กองทัพบก" สนับสนุนรัฐบาลดูแลประชาชนตามมาตรการ ศบค. เน้นความสะอาด ลดเชื้อ ช่วยดำรงชีพ โรงพยาบาลสนาม พร้อมส่งกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ปฏิบัติภารกิจให้เข้มแข็ง ถือเป็นการเสียสละทำงานเพื่อประเทศและประชาชน

4 มกราคม 2564 พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า วันนี้ (4ม.ค.) พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เริ่มปฏิบัติงานในปี 2564 ด้วยการประชุมกับหน่วยทหารทุกกองทัพภาค ด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์ โดย ผบ.ทบ. ย้ำว่าปีนี้ กองทัพบกมีหลากหลายภารกิจ โดยเฉพาะการสนับสนุนทุกภาคส่วนในการคลี่คลายสถานการณ์โควิด-19 จึงขอให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามมาตรการ ศบค. และมาตรการเฉพาะของแต่ละจังหวัด

ทั้งนี้ ครอบคลุมทั้งเรื่องการสนับสนุนรัฐบาลเป็นส่วนรวม การดูแลหน่วยทหาร และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ปัจจุบันให้หน่วยทหาร และกำลังพลจิตอาสา เน้นการเข้าช่วยหน่วยงานต่างๆ ในการทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ที่มีประชาชนไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อลดจำนวนเชื้อโรค เช่น สถานีขนส่ง สถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟใต้ดิน ป้ายรถประจำทาง ศาลาพักคอย ท่าเรือ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ประชาชนมีความสบายใจในการใช้สถานที่ และปลอดภัยจากเชื้อโรค นอกจากนี้ ให้หน่วยทหารช่วยซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค จากชุมชนรอบค่ายทหาร เพื่อนำมาประกอบเลี้ยง กระจายรายได้สู่ชุมชน รวมทั้งในพื้นที่ต่างจังหวัดให้จัดกำลังพลเข้าสนับสนุน โครงการ "อาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ" ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อเป็นคลังอาหารสำหรับชุมชนและเด็กนักเรียนในช่วงโควิด


สำหรับการดูแลประชาชนในช่วงนี้ ผบ.ทบ. ขอให้กำลังพลทุ่มเทอย่างเต็มที่ ถือเป็นการเสียสละทำหน้าที่ดูแลประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง โดยกองทัพบกจะสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงานและจัดสวัสดิการให้อย่างเหมาะสม ในภารกิจเฝ้าตรวจคัดกรองโควิดระลอกใหม่ รวมทั้งการดูแลบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกให้มีความเข้มแข็ง มีกำลังใจในการรักษาพยาบาล และเตรียมพร้อมดูแลผู้ติดเชื้อได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพราะโควิดระลอกใหม่ กำลังพลในสายแพทย์จะต้องทำงานหนักยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีหลายกิจกรรมที่หน่วยทหารจะต้องนำไปพิจารณาให้สอดคล้องกับมาตรการของ ศบค. เช่น การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถาบันการศึกษาของกองทัพบก การทำงานแบบ Work Form Home การเฝ้าระวังป้องกันโรคในค่ายทหาร การกำหนดแนวทางการลาพักของทหารกองประจำการ เป็นต้น เพื่อให้กำลังพลมีความปลอดภัยและสามารถปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนพื้นที่ชายแดน ขอให้เข้มงวดทั้งเรื่องมาตรการตรวจคัดกรองโควิด ควบคู่การสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย รวมถึงให้กองกำลังชายแดน ได้เร่งประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพบก แบบเฉพาะกลุ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดน ได้มีโอกาสสมัครสอบ ซึ่งเปิดรับสมัคร online ในขณะนี้จนถึงวันที่ 15 ม.ค. 2564 ปัจจุบันมียอดผู้สมัคร 647 คน

อย่างไรก็ตาม ผบ.ทบ.ยังได้มอบให้กรมส่งกำลังบำรุงกองทัพบก และกรมพลาธิการทหารบก รวมถึงหน่วยทหารในพื้นที่ต่างๆ ได้สำรวจสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อเตรียมการไว้หากจำเป็นจะต้องดำเนินการ หรือให้การสนับสนุนรัฐบาล เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ

ส่วนพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ทางกองทัพภาคที่ 1 ได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมส่วนหน้า และได้สนับสนุนการจัดตั้ง "ศูนย์ห่วงใยคนสาคร" จำนวน 3 ศูนย์ และกองทัพบกได้ส่งเตียงสนามไปจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว รองรับการพักอาศัยได้ 960 เตียง เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันเป็นเรื่องการคัดกรองการนำคนเข้าพักอาศัยในศูนย์ฯ โดยกองทัพบกยังคงจัดกำลัง เพื่อดูแลความปลอดภัยและช่วยบริหารจัดการสถานที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนทางจังหวัดได้เร่งการจัดตั้ง Local Quarantine จำนวน 2 แห่ง

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend