ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564

กรมคุ้มครองสิทธิฯ จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั่วเมืองกรุง

327 4
กรมคุ้มครองสิทธิฯ จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั่วเมืองกรุง

"กรมคุ้มครองสิทธิฯ"มอบของขวัญปีใหม่จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั่วเมืองกรุงครอบคลุม 50 เขต รมว.ยุติธรรมตั้งเป้าปี 2564 ต้องมีทุกอำเภอครบ 77 จังหวัด เผยไกล่เกลี่ยไปแล้วกว่า 6 หมื่นเรื่องเซฟเงินกว่า 6 พันล้านบาท

 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.ที่โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดงานก้าวสู่ปีที่ 2 "สังคมสมานฉันท์สร้างวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ย" งานวิชาการเนื่องในวันครบรอบ 2 ปีของ พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีโดยมีการมอบป้ายศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 ศูนย์เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนในการขอรับบริการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกริก โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพอธิการบดีจากทั้ง 5 มหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมร่วมงาน 

 นายสมศักดิ์ กล่าวว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้รัฐพึงจัดกระบบการบริหารงานในด้านกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินควรซึ่งรัฐบาลปัจจุบันมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562ถือเป็นกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลปกครองลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้งเกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม ลดงบประมาณแผ่นดินและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข


 "กระทรวงยุติธรรมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้หน่วยงานของรัฐและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประชาชนปัจจุบันสามารถยุติข้อพิพาทให้แก่ประชาชนได้แล้วกว่า 60,000เรื่อง ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนกว่า 6,976 ล้านบาทลดต้นทุนภาครัฐกว่า 767 ล้านบาทโดยวันนี้กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนครอบคลุม 50 เขต เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนและมุ่งมั่นจะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกอำเภอในพื้นที่ 76จังหวัดทั่วประเทศ"นายสมศักดิ์ กล่าว 

 นายเรืองศักดิ์ กล่าวว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ขับเคลื่อนงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนจึงส่งผลให้มีกระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องการจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในรูปแบบนิทรรศการบทเรียนแห่งความสำเร็จของหน่วยงานของรัฐและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจัดทำบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานการไกลเกลี่ยข้อพิพาทและสิทธิมนุษยชนศึกษา รวมถึงขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และสร้างวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสังคมไทยระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมหวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกริก การจัดพิธีมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนพื้นที่ 50 เขต ของกรุงเทพมหานครเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนกรุงเทพฯ โดยในปี 2564 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะดำเนินการให้มีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนให้ครอบคลุมระดับอำเภอในทุกจังหวัดซึ่งในปีที่ผ่านมาได้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาครัฐสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแล้ว 8 แห่งและส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันจัดตั้งศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 128 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้อย่างสะดวกรวดเร็วตามนโยบายของรัฐบาล

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์