กรุงเทพโพลล์ เผยประชาชนกว่าครึ่งยังมีแผนเที่ยวปีใหม่ แม้โควิดระบาด

กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจ ชี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีแผนเดินทางท่องเที่ยวช่วงปีใหม่แม้โควิดระบาด โดย 43.6% เห็นว่า "โควิด-19" มีผลต่อการออกมาท่องเที่ยวระดับปานกลาง

30 ธันวาคม 2563 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง "ปีใหม่กับท่องเที่ยววิถีใหม่ของคนไทย"  โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,184 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 51.9  มีแผนที่จะเดินทางในช่วงหยุดยาวปีใหม่ที่จะถึงนี้ โดยในจำนวนนี้ ร้อยละ 37.4 จะไปเข้าวัดทำบุญ สวดมนต์ข้ามปี รองลงมาร้อยละ 17.9 จะกลับไปจังหวัดบ้านเกิด / เยี่ยมญาติ และร้อยละ 15.1 จะเที่ยว ช้อปปิ้ง กินข้าว ตามร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ขณะที่ร้อยละ 48.1 ไม่มีแผนที่จะเดินทาง         
เมื่อถามว่าการแพร่ระบาด COVID-19 ในช่วงท่องเที่ยวปีใหม่ที่จะถึงนี้ มีผลต่อการออกมาท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด ประชาชนร้อยละ 43.6 เห็นว่ามีผลต่อการออกมาท่องเที่ยวระดับปานกลาง ขณะที่ร้อยละ 38.3 เห็นว่ามีผลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ส่วนร้อยละ 18.1 เห็นว่ามีผลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
ทั้งนี้เมื่อถามว่าการแพร่ระบาด COVID-19 ทำให้ปรับแผนการท่องเที่ยวอย่างไร ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.2 จะใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในทุกที่ๆ ไปเที่ยว รองลงมาร้อยละ 53.0 จะไม่ไปสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนหนาแน่นเกินไป ร้อยละ 51.2 จะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ร้อยละ 41.1 จะพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในทุกที่ๆ ไปเที่ยว และร้อยละ 31.9 จะลงทะเบียน ไทยชนะ ทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่ไป  

กรุงเทพโพลล์ เผยประชาชนกว่าครึ่งยังมีแผนเที่ยวปีใหม่ แม้โควิดระบาด