ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สวนสุนันทา โพล เผยคนไทยส่วนใหญ่พอใจผลงานรัฐบาล

1.92K 0
สวนสุนันทา โพล เผยคนไทยส่วนใหญ่พอใจผลงานรัฐบาล

สวนสุนันทา RIDC โพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนคนไทยส่วนใหญ่พอใจผลงานรัฐบาล ปลื้ม"โครงการคนละครึ่ง-ประกันราคาพืชผลการเกษตร"มากที่สุด แม้ว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา หรือ RIDC โพล เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลงานของรัฐบาล ประจําปี พ.ศ. 2563 ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง การถดถอยของ เศรษฐกิจ และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนอย่างต่อเนื่อง จํานวนท้ังสิ้น 4,121 ตัวอย่าง ระหว่าง วันที่ 21 25 ธันวาคม 2563 พบว่า ประชาชนร้อยละ 62.11% พอใจภาพรวมผลงานและการทํางานของรัฐบาล

ส่วนกระทรวงที่ประชาชนพอใจกับผลงานและการทำงานมากที่สุดได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 65.62% กระทรวงพาณิชย์ 65.51% และกระทรวงสาธารณสุข 64.20% กระทรวงแรงงาน 62.98% และกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 60.01%

ขณะเดียวกันผลงานของรัฐบาลที่ท่านชื่นชอบหรือรับรู้มากที่สุดได้แก่ โครงการ "คนละครึ่ง" 36.55% โครงการประกันราคาพืชผลการเกษตรและประกันรายได้เกษตรกร 35.13% โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 34.67% โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" 34.11%


โครงการแก้ไขปัญหาโรคระบาดสุกรและโรคระบาดพืช 33.95% การแก้ไขปัญหา COVID 19 28.17% โครงการ "ช็อปดีมีคืน" 22.35% โครงการตลาดออนไลน์เพื่อการเกษตร 12.27% โครงการ "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิทุกที่" 11.78% และโครงการสินเชื่อ Soft Loan และลดภาระสินเชื่อ 11.40%

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend