svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

"ออมสิน" มอบของขวัญปีใหม่ เพิ่มรางวัลสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี อีก 20 ล้านบาท

27 ธันวาคม 2563
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ออมสิน" ร่วมฉลองปีฉลู จัดของขวัญปีใหม่ให้ผู้ฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี มอบรางวัลพิเศษ 20 รางวัล ๆ ละ 1 ล้านบาท รวม 20 ล้านบาท เริ่มเปิดรับฝากบน MyMo วงเงิน 2 หมื่นล้านตั้งแต่ 11 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ในวาระขึ้นปีใหม่ 2564 ธนาคารออมสินขอมอบของขวัญโอกาสสำคัญนี้ให้กับประชาชนที่ฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ด้วยการเพิ่มรางวัลพิเศษ 20 รางวัล รางวัลละ 1 ล้านบาท ในการออกรางวัล 2 ครั้ง ๆ ละ 10 รางวัล คือ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 และ วันที่ 16 มีนาคม 2564 รวมเป็นเงินรางวัล 20 ล้านบาท โดยธนาคารฯ เปิดรับฝากบนแอปพลิเคชั่น MyMo เฉพาะบุคคลธรรมดาอายุ 15 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าวงเงินฝากจะเต็ม 20,000 ล้านบาท รับฝากหน่วยละ 20 บาท ฝากขั้นต่ำ 200 บาทต่อครั้ง และสูงสุดรายละไม่เกิน 10 ล้านบาทสำหรับรางวัลพิเศษนี้ ไม่นับรวมรางวัลปกติที่ออกเป็นประจำอยู่แล้วทุกวันที่ 16 ของเดือนที่ฝากแล้วมีสิทธิ์ถูกรางวัลถึง 12 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการฝาก 1 ปี รางวัลสูงสุดรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ล้านบาท และยังมีรางวัลที่ 2-5 รวมถึงรางวัลเลขท้าย ซึ่งการออกรางวัลได้ถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (Facebook : Live NBT2HD)
"ธนาคารออมสินขอมอบของขวัญชิ้นพิเศษนี้ให้กับลูกค้าที่มีวิธีการเก็บออมอย่างมีแผน มีการบริหารจัดการการเงินอย่างมีวินัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจร่วมสร้างวัฒนธรรมการออมและการบริหารเงินเพื่อใช้จ่ายที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตตั้งแต่ปีใหม่ 2564 นี้เป็นต้นไป"

logoline