ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"คณะจุฬาฯ" ถวายฎีกาขอปรับปรุง-ยกเลิกม.112

17.31K 109
คณะจุฬาฯ ถวายฎีกาขอปรับปรุง-ยกเลิกม.112

กลุ่มที่รวมตัวกันในนาม "คณะจุฬาฯ" ร่วมกันเขียนฎีกาขอปรับปรุง-ยกเลิก ม.112 ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชี้มาตรานี้สะท้อนให้เกิดปัญหา 3 ประการต่อสถาบันฯและบ้านเมือง

10 ธันวาคม 2563 เพจเฟซบุ๊ก "คณะจุฬาฯ" ได้โพสต์ข้อความเผยแพร่หนังสือฎีกาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงการขอปรับปรุง-ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา 112 เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 16 ภาษา โดยเนื้อหาในฎีการะบุข้อความดังต่อไปนี้

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลถวายความเห็นต่อความเป็นไปของบ้านเมืองขณะนี้ด้วยความห่วงใยต่อประเทศและสถาบันหลักของชาติในระบอบประชาธิปไตย ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาสดับเสียงของบรรดาข้าพระพุทธเจ้า หากแม้นเนื้อหาข้อความบทใดบทหนึ่งก็ดี ไม่ต้องตามพระราชหฤทัย ขอเดชะพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณ และพระขันติคุณ พระราชทานอภัยแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวง

สภาวการณ์ของบ้านเมืองในห้วงเวลานี้ย่อมเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า รัฐบาลมิได้ปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมอย่างบริสุทธิ์ใจและมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้น การอันรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐดำเนินคดีต่อผู้ชุมนุมด้วยข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 นั้น สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสำคัญ 3 ประการ ซึ่งส่งผลทางร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และสมควรที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจักได้ถวายความคิดเห็นให้ทรงพระราชวินิจฉัย ดังนี้


ประการแรก ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 112 เป็นวิธีการที่ไม่อาจตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส มาตราดังกล่าวกลายเป็นช่องทางใส่ร้ายป้ายสีแก่ผู้บริสุทธิ์จำนวนมาก และระหว่างการพิจารณาคดีนั้น เจ้าหน้าที่มิได้ปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยและผู้ต้องหาให้เป็นไปตามหลักการสากล โดยมิได้ถือว่าเขาเหล่านั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษา และกลับพบการลดทอนความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรง ฉะนั้น หากใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจะทรงพระมหากรุณาแก่บรรดาอาณาประชาราษฎร์ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเสนอให้ยกเลิกหรือปรับปรุงวิธีการดำเนินคดีเสียใหม่ให้บริสุทธิ์เที่ยงธรรม

ประการต่อมา หลักการแห่งมาตรา 112 มิได้สอดคล้องไปกับหลักการสากลและหลักการอื่นในประเทศซึ่งมีพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์และการตรวจสอบหน่วยงาน องค์กร และสถาบันต่างๆ การวิพากษ์วิจารณ์ทั้งนั้นมิใช่การหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแต่อย่างใด หากแต่เป็นการทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยที่จะช่วยธำรงให้สถาบันต่างๆนั้นเป็นที่น่าเชื่อถือและน่าเคารพยกย่องอย่างแท้จริง ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานบังคมทูลย้ำอีกหนว่า การวิพากษ์วิจารณ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นเจตนาบริสุทธิ์ที่ต้องการให้ประชาธิปไตยของไทยนั้นสง่างามด้วยพระบารมีปกเกล้าของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์สืบไป

ประการสุดท้าย สถาบันพระมหากษัตริย์และมาตรา 112 นั้น กลายเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐสำหรับกำจัดและทำร้ายผู้คิดเห็นต่างอย่างฉกรรจ์ เหตุนี้เองอาจทำให้คนทั้งหลายมองว่า สถาบันพระมหากษัตริย์มีส่วนข้องเกี่ยวกับการกระทำของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อธำรงศรัทธาแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้มิให้พลอยมีมลทินมัวหมอง ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลว่า สมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะมีพระบรมราชวินิจฉัยและมีพระบรมราชประสงค์เกี่ยวกับกฎหมายมาตราดังกล่าว เพื่อความผาสุกสวัสดีของอาณาประชาราษฎรที่ถ้วนหน้าเสมอกัน น้ำพระราชหฤทัยของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจักเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งว่า ทรงเป็นใหาธรรมราชาในวิถีประชาธิปไตยอันจะยังให้พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลไปไม่รู้จบ

สุดแต่จะทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า กลุ่มนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เลื่อมใสศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend