ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

เดินหน้าสร้างหอศิลปวัฒนธรรมน่านล้านนาตะวันออก

126 0
เดินหน้าสร้างหอศิลปวัฒนธรรมน่านล้านนาตะวันออก

ปลัด มท. ติดตามคืบหน้าปรับปรุงศาลากลางหลังเก่าจังหวัดน่าน เป็นหอศิลปวัฒนธรรมน่านล้านนาตะวันออก ภายใต้งบประมาณทั้งสิ้่น 290 ล้านบาท ย้ำให้ปฎิบัติตามผังแม่บทและแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน

              นายวิบูรณ์ แววบัญฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่านายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะ ติดตามความคืบหน้าแผนการปรับปรุงอา คาศาลากลางจังหวัดน่าน หลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อจัดสร้างหอศิลปวัฒนธรรมน่านล้านนาตะวันออก ของจังหวัดน่าน หลังจากเสร็จภารกิจเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม บ้านห้วยขาบหมู่ที่ 7 อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561จำนวน 60 หลังคาเรือน โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายนรินทร์ เหล่าอารยะ คณะอนุกรรมการพัฒนาและอนุรักษ์เมืองเก่าน่าน อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการพื้นที่พิเศษ 6 และ คณะกรรมการเมืองเก่า ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่ คณะกรรมการ อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าน่าน ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป ในการดำเนินงานปรับปรุงก่อสร้าง

       

          นายนรินทร์ เหล่าอารยะ คณะอนุกรรมการพัฒนาและอนุรักษ์เมืองเก่าน่าน อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประกาศพื้นที่อนุรักษ์และพัฒนา บริเวณเมืองเก่าน่าน และเห็นชอบแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าน่าน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้ดำเนินการ ดำเนินโครงการออกแบบปรับปรุง อาคารศาลากลาง จังหวัดน่าน (หลังเก่า) เพื่อเป็นหอศิลป์วัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก เพื่อให้การออกแบบเป็นไปโดยไม่ขัดแย้งกับแผนแม่บท ผังแม่บทการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองเก่าน่าน โดยความเห็นของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และ พัฒนาเมืองเก่าน่าน ในการปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังอาคารศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า โดยใช้งบประมาณ ทั้งสิ้น จำนวน 290 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก

           

        นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด ทั้งนี้ นากระทรวงมหาดไทย ให้แนวทางมาตรการแผนปฏิบัติการและระเบียบปฏิบัติต่างๆเป็นไปอย่างรอบคอบ ตามระเบียบของราชการ เพื่อดำเนินการในพื้นที่เมืองเก่าน่าน ตามกรอบแนวทาง ในแผนแม่บทและผังแม่บท ของการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าน่าน ตามความเห็นชอบ ของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ในการดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่เมืองเก่า ให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่ได้จัดทำไว้ สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินงานตามแผนแม่บท และผังแม่บทและแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน เพื่อให้การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน ได้อย่างยั่งยืนต่อไป


เรื่องโดย สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร | ภาพโดย สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend