ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564

นร.บัวใหญ่ บรรพชาสามเณร 84 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลร.9

31 0
นร.บัวใหญ่ บรรพชาสามเณร 84 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลร.9

นักเรียนบัวใหญ่ โคราช บรรพชาสามเณร 84 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเป็นการเรียนรู้และซึมซับหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

4 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 84 คน บรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ และวันพ่อแห่งชาติ ที่ วัดป่าประชาธรรมนิคม(วัดนานิคม) อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 


ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ และวันพ่อแห่งชาติปีนี้  โดยมีเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6 สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 84 คน ใช้ระยะเวลาในการบวชทั้งสิ้น 5 วัน และเนื่องด้วยวันป่าประชาธรรมนิคม เป็นวัดป่าสายธรรมยุติ เน้นการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด จึงจะทำให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้และซึมซับหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและกล่อมเกลาความประพฤติเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ตลอดจน เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่ออยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้ 

ซึ่งผู้บวชจะได้ตั้งจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ  และสำหรับผู้ใดที่บวชเพื่อเรียนรู้พระธรรม ผู้ปกครองก็จะได้รับผลบุญกุศลนั้นด้วย ดังคำบาลีที่ว่า "สาธุโข ปัพพัชชา" การบวช ประเสริฐยิ่งนัก เพราะเป็นหนึ่งในการตอบแทนบุพการีที่ได้เลี้ยงดูมาด้วยความยากลำบาก เป็นการปลูกฝังในเยาวชนมีจิตสำนึกในความเป็นชาวพุทธ รู้จักรักและกตัญญูรู้คุณผู้ให้กำเนิด เพื่อให้ธรรมะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากอบายมุขต่างๆอีกด้วย 

เรื่องโดย ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ | ภาพโดย ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์