ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

"กสทช." เฮ! ศาลปกครองสูงสุดยกฟ้อง

1.61K 6
กสทช. เฮ! ศาลปกครองสูงสุดยกฟ้อง

ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองกลางเป็นยกฟ้อง กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศจัดลำดับบริการโทรทัศน์ เรียงช่องทีวี .

ศาลปกครองสูงสุดคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองกลางเป็นยกฟ้อง กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศจัดลำดับบริการโทรทัศน์

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศาลปกครองกลางได้ถอนคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ดดีหมายเลขดำ ที่ อร. ๔๕/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ อร. ๖๖/๒๕๖๓ ที บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ฟ้องคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กับพวก ขอให้เพิกถอนประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศดังกล่าว

โดยศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การออกประกาศจัดลำดับช่องที่กำหนดให้นำช่องรายการ โทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Free TV) มากำหนดเป็นช่องตันๆ แล้วนำรายการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่มาจัดเรียงถัดจากช่องรายการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย เป็นการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (Free TV) ได้จากหมายเลขช่อง เดียวกันทั้งหมดไม่ว่าประชาชนจะใช้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่ต้องใช้เสาอากาศ ระบบจานดาวเทียมหรือเคเบิลทีวี อันเป็นการแก้ป้ญหาความสับสนในการหาช่องรายการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (Free TV)

ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามที่ผู้รับใบอนุญาตกำหนด โดยไม่ได้ทำให้จำนวนช่องรายการของผู้ฟ้องคดีลดลงหรือเป็นการสร้างภาระเกินสมควรแต่อย่างใด ประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกระทบต่อสิทธิ ในทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีโดยตรง ศาลปกครองสูงสุดจึมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองกลางเป็นยกฟ้อง

สำนักงานศาลปกครอง ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend