ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

ด่วน!! ผอ.โรงเรียนดังพิษณุโลก สั่งปิดเรียน 2 วัน เหตุครูนั่งเที่ยวบินเดียวกับสาวติดโควิด-19

4.90K 18
ด่วน!! ผอ.โรงเรียนดังพิษณุโลก สั่งปิดเรียน 2 วัน เหตุครูนั่งเที่ยวบินเดียวกับสาวติดโควิด-19

ผู้อำนวยการโรงเรียนดัง จ.พิษณุโลก ประกาศปิดเรียน 2 วัน ระหว่างวันที่ 3-4 ธ.ค. 2563 เพื่อทำความสะอาด เนื่องจากมีคุณครูที่เดินทางโดยเครื่องบินโดยสารจาก กทม. มาพิษณุโลก เที่ยวเดียวกับผู้ติดเชื้อโควิด-19

เพจเฟซบุ๊กสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก เผยแพร่ จ่าสิบเอก ประมวล วันมี ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก สั่งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ รวม 2 วัน ในระหว่างวันที่ 3-4 ธ.ค. 2563 เพื่อทำความสะอาด เนื่องจากมีคุณครูที่เดินทางโดยเครื่องบินโดยสารจาก กทม. มา พิษณุโลก เที่ยวเดียวกันกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยระบุข้อความว่า

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 17 มี.ค.2563 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว 1150 ลงวันที่ 17 มี.ค.2563 เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ


ประกอบกับ ตามที่จังหวัดพิจิตรได้ประกาศผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จำนวน 3 ราย ในวันที่ 2 ธ.ค.2563 ซึ่งผู้ติดเชื้อได้เดินทางมาจังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย.2563 และได้เดินทางท่องเที่ยวในสถานบันเทิง ร้านอาหาร และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ในจ.พิจิตร โดยไม่ได้กักตัว14 วัน ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นั้น

เนื่องจากโรงเรียนนครไทย สำรวจพบบ ครูของโรงเรียนนครไทยรายหนึ่งได้เดินทาง กลับมาจากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2563 โดยเครื่องบินเที่ยวบินเดียวกันกับผู้ป่วยรายดังกล่าว ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนนครไทย จึงมีมาตรการป้องกันการติดโควิด-19 ดังนี้

1.กำหนดปิดสถานศึกษาชั่วคราว ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563

2.ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติหน้าที่เวรยาม มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

3.ให้ครูและบุคลกากรทางการศึกษา และนักเรียนสวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง (SOCAL DISTANONG) และปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 2 ธ.ค.2563 จ่าสิบเอก ประมวล วันมี ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend