ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564

เช็กเลย!! "เบี้ยผู้สูงอายุ-เบี้ยคนพิการ" ปีงบ64 รับเงินเมื่อไหร่

4.54K 17
เช็กเลย!! เบี้ยผู้สูงอายุ-เบี้ยคนพิการ ปีงบ64 รับเงินเมื่อไหร่

เช็กได้เลย!! ปฏิทินจ่ายเงินอุดหนุน "เบี้ยผู้สูงอายุ" และ "เบี้ยคนพิการ" ปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่ตุลาคม 2563 จนถึงกันยายน 2564) ได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารของคุณเมื่อไหร่

"เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" และ "เบี้ยผู้พิการ" มาตรการอุดหนุนเงินเพื่อช่วยเหลือสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดำรงชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการนั้น โดยจ่ายเงินผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับในปีงบประมาณ 2564 หรือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงเดือนกันยายน 2564 กรมบัญชีกลางได้ออกปฏิทินการทำงาน สำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

ทั้งนี้สำหรับ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" มีการดำเนินการมาตรการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 เห็นชอบจัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ดังนี้

ผู้สูงอายุ 60 - 69 ปี จะได้รับ 600 บาท

อายุ 70 - 79 ปี จะได้รับ 700 บาท

อายุ 80 - 89 ปี จะได้รับ 800 บาท

อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท

ขณะที่ "เบี้ยผู้พิการ" สำหรับในปีงบประมาณ 2564 นั้น มติคณะรัฐมนตรี ได้ห็นชอบให้เพิ่ม "เบี้ยความพิการ" เป็น 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ให้กับผู้พิการ 2 กลุ่ม ดังนี้


1.ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาท/เดือน (จากเดิม 800 บาท/เดือน)

2.ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาท/เดือน

ทั้งนี้สำหรับผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ได้รับสิทธิเพิ่มเติม ยังคงได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาท/เดือน ตามเดิม

โดยปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการนั้น ธนาคารจะโอนเงินให้ผู้มีสิทธิผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

เดือนธันวาคม 2563 จ่ายเงินวันที่ 9 ธันวาคม 2563

เดือนมกราคม 2564 จ่ายเงินวันที่ 8 มกราคม 2564

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จ่ายเงินวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

เดือนมีนาคม 2564 จ่ายเงินวันที่ 10 มีนาคม 2564

เดือนเมษายน 2564 จ่ายเงินวันที่ 9 เมษายน 2564

เดือนพฤษภาคม 2564 จ่ายเงินวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

เดือนมิถุนายน 2564 จ่ายเงินวันที่ 10 มิถุนายน 2564

เดือนกรกฎาคม 2564 จ่ายเงินวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

เดือนสิงหาคม 2564 จ่ายเงินวันที่ 10 สิงหาคม 2564

เดือนกันยายน 2564 จ่ายเงินวันที่ 10 กันยายน 2564

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend