ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"นิพนธ์" ย้ำผู้ว่าฯทั่วประเทศคุมเข้มมาตรการปลอดภัยทางถนน

201 4
นิพนธ์ ย้ำผู้ว่าฯทั่วประเทศคุมเข้มมาตรการปลอดภัยทางถนน

"รมช.มหาดไทย" กำชับผู้ว่าฯทั่วประเทศเพิ่มความเข้มข้นการรักษาชีวิตจากอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาวถึงปีใหม่ 64 รวมถึงโควิด-19 หลังตัวเลขการเสียชีวิตลดลงจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน

3 ธันวาคม 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 4/2563ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ที่ผ่านมาโดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิต่างๆ รวมถึงอาสาสมัคร เข้าร่วมประชุมพิจารณาเพื่อขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 และแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้แนวคิด "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด

นายนิพนธ์ กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยในอันดับต้น ๆ ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ สถิติความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้น รัฐบาลได้กำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุให้เหลือน้อยที่สุด โดยมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) บูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง ทั้งช่วงปกติและช่วงเทศกาลสำคัญ

นอกจากนี้ ร่วมกันผนึกกำลังทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 อย่างเข้มข้นตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2564 ควบคู่กับแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เน้นการป้องกันปัจจัยเสี่ยงหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการเสียชีวิต โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด และไม่สวมหมวกนิรภัย รวมถึงคุมเข้มการใช้รถจักรยานยนต์ให้มีความปลอดภัย เข้มข้นตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์กรณีมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนน


"ขอให้จังหวัดสั่งการให้ผู้นำชุมชน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ประสานการดำเนินการกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้มาตรการด้านสังคมและชุมชนอย่างเคร่งครัด เพื่อเฝ้าระวัง ป้องปราม และตักเตือนบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เช่น ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้อื่น ตั้งจุดตรวจและด่านตรวจ ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในเส้นทางสายหลักและสายรอง และแจ้งข้อมูลสภาพการจราจร เส้นทางเลี่ยง ทางลัด เพื่อให้การเดินทางมีความคล่องตัวและปลอดภัย" นายนิพนธ์ กล่าว

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend