ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564

ดีอีเอสสรุปรอบปี62-63 ตรวจข่าวปลอม660เรื่อง /ผู้ทำผิด61 ราย

108 4
ดีอีเอสสรุปรอบปี62-63 ตรวจข่าวปลอม660เรื่อง /ผู้ทำผิด61 ราย

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผยภาพรวม จัดการกับข่าวปลอม และดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย เน้นไปยัง 4 กลุ่มข่าว ระหว่าง 1 พ.ย.62 -30 พ.ย. 63 มีเรื่องถูกส่งเข้ามา 660 ชิ้น ดำเนินคดี 26 เรื่อง ได้ตัวผู้กระทำความผิด 61 ราย

2  ธันวาคม 2563    นายภุชพงค์  โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และ ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เปิดเผยว่า การทำงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เน้นบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ในการตรวจสอบและเผยแพร่ข่าวที่ถูกต้องแก่ประชาชน   โดยได้ร่วมกับศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (PCT) (ศปอส.ตร.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   ในการจัดการข่าวปลอม และดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย  เน้นข่าวที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4 กลุ่มข่าว คือ กลุ่มภัยพิบัติ กลุ่มเศรษฐกิจ กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ  และกลุ่มนโยบายรัฐบาล

ทั้งนี้จากการทำงานร่วมกับศปอส.ตร.  นับตั้งแต่จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (1 พ.ย.62 - 30 พ.ย.63) มีการส่งกรณีข่าวปลอมและบิดเบือน เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของ ศปอส.ตร. ทั้งสิ้น 660 เรื่อง และมีการดำเนินคดี 26 เรื่อง รวมผู้กระทำความผิด 61 ราย แบ่งเป็น การดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ 14 เรื่อง จำนวน 21 ราย และการดําเนินคดีตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 12 เรื่อง จำนวน 40 ราย และมีจำนวนเรื่องที่ทำการประชาสัมพันธ์ 96 ราย รวมเรื่องที่ดำเนินการแล้ว 157 ราย โดยมีจำนวนเป้าหมายที่เข้าทำการตรวจค้นตามหมายศาล 53 หมาย"

นายภุชพงค์     กล่าวว่า ผลการดำเนินงานช่วง 11 เดือน ที่ผ่านมา (1 ม.ค.-30 พ.ย. 63) มีการจับกุมผู้โพสต์ข่าวปลอมบนสื่อสังคมออนไลน์ไปแล้ว 20 ครั้ง จำนวน 104 ราย เห็นแนวโน้มการกระทำผิดในคดีประเภทนี้เริ่มลดลง ซึ่งเป็นผลจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็ง   สำหรับในปี 2564 กระทรวงดิจิทัลฯ และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม  มีแผนสร้างการรับรู้เท่าทันข่าวปลอมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเติมความรู้โดยจะผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เช่น วิดีโอต่างๆ ที่สอดคล้องกับ 4 กลุ่มข่าว, สื่อไวรัลที่อยู่ในกระแสของสังคม ,พัฒนาระบบในการใช้ตรวจสอบข่าวปลอมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น 

ขณะเดียวกันเพื่อลดทอนข่าวปลอม   อยากให้แนวทางกับสังคมควร  สิ่งที่ควรตระหนักก็คือ 1.อ่านข่าวทั้งหมดโดยไม่เชื่อพาดหัวข่าวเพียงอย่างเดียว 2. ตรวจสอบ URL ของเว็บไซต์ที่นำมาเผยแพร่ 3. ตรวจสอบแหล่งที่มาตัวตนของผู้เขียน 4. ดูความผิดปกติของตัวสะกดภาษาที่ใช้หรือการเรียบเรียง 5. พิจารณาภาพประกอบข่าว 6. ตรวจสอบวันที่ของการเผยแพร่ข่าว 7. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่ผู้เขียนนำมาใช้ 8. หาข้อมูลเปรียบเทียบกับเว็บไซต์อื่น 9. ตรวจสอบว่าข่าวสารที่ส่งต่อกันมามีวัตถุประสงค์ใด 10. พิจารณาความสมเหตุสมผลของข่าว 11. ตรวจสอบอคติของตนเอง และ 12. หากมีคำถามหรือข้อสงสัยควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV , https://pixabay.com/th/photos
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend