ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564

เชียงใหม่ยันไม่ล็อคดาวน์-ส่งทีมจิตแพทย์สาวโควิดเครียด

1.71K 0
เชียงใหม่ยันไม่ล็อคดาวน์-ส่งทีมจิตแพทย์สาวโควิดเครียด

เชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ยันไม่ล็อคดาวน์ ย้ำยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยแนะให้ท่องเที่ยวแบบNew Normal ขณะที่สาธารณสุขเชียงใหม่ ยันยังไม่มีสัญญาณว่าจะมีการแพร่ระบาดในวงกว้าง ส่งทีมจิตแพทย์ดูแลผู้ป่วยรายที่ 42 หลังมีอาการเครียด คาดว่ามาจากได้รับการต่อว่าใน โลกโซเซียลอย่างหนัก

             เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ศาลากกลางจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวร่วมแถลงข่าวมาตรการสนับสนุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายพัลลภ แซ่จิวประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นายวโรดม ปิฎกานนท์ประธานหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนจากองค์กรภาคเอกชนจากชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่,สมาคมส่งเสริมท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2015, สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือเชียงใหม่,สมาคมไทยล้านนาสปา, สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตงสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย และสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่

              นายเจริญฤทธิ์   สงวนสัตย์    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณืหลังจากพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 42ของจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่มีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างซึ่งผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำ ได้ถูกนำตัวมาตรวจหาเชื้อและได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัว และให้กักตัวเป็นเวลา 14 วันโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด และยังไม่มีมาตรการที่จะล็อคดาวน์จังหวัดรวมถึงผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่หรือเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ออกไปไม่ต้องกักตัว14 วัน 

ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติตามมาตรการการใช้ชีวิตในรูปแบบNew Normal เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชนได้มีมติที่จะประกันความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการตั้งกองทุนเพื่อดูแลและเยียวยาช่วยเหลือในกรณีเกิดการติดเชื้อโควิด-19จากการแพร่ระบาดหรือการสัมผัสจากผู้ป่วยรายที่ 42 ของจังหวัดเชียงใหม่              "ขอยืนยันว่าจังหวัดเชียงใหม่ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติ แบบ NewNormal สำหรับเรื่องการลักลอบเข้ามาตามแนวชายแดนทางเส้นทางธรรมชาติต้องดำเนินการตามกฎหมาย ทางจังหวัดได้มอบหมาบให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประมวลข้อมูลส่งไปยังตรวจคนเข้าเมืองที่ อ.แม่สาย จ.เชียงรายเนื่องจากมูลเหตุความผิดอยู่ที่จังหวัดเชียงรายจึงต้องให้ทางจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป" ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าว  


             นายแพทย์จตุชัย   มณีรัตน์   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 รายที่ 42 ของจังหวัดเชียงใหม่ทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตามผู้สัมผัสทั้งหมดได้ 312 ราย ในจำนวนนี้ไม่พบเชื้อ220 ราย สำหรับขั้นตอนการตรวจหาเชื้อจากกลุ่มผู้สัมผัสทั้งหมดหลังจากทำการตรวจครั้งแรกแล้วจะทำการตรวจซ้ำอีกครั้งในวันที่ 5 และ วันที่ 13 หลังจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยเพื่อให้มั่นใจว่าไม่พบเชื้อโควิด-19  

ซึ่งทุกรายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้ถูกให้จำกัดการเคลื่อนไหวอยู่ในสถานที่กักตัวที่ภาครัฐกำหนด โดยมีเจ้าหน้าที่โควิดประจำหมู่บ้านคอยดูแลในกลุ่มนี้จึงไม่มีการเคลื่อนไหวไปนอกสถานที่กักตัวซึ่งแม้ว่าการตรวจหาเชื้อซ้ำแล้วพบการติดเชื้อก็จะไม่มีการแพร่ระบาดออกไปภายนอกทำให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีความปลอดภัย จากการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างรวดเร็วจึงทำให้ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าจะมีการแพร่ระบาดในวงกว้าง 

สำหรับผู้ป่วยรายที่ 42ของเชียงใหม่อาการดีขึ้น ไม่มีสัญญาณการเป็นปอดอักเสบ อาการไข้น้อยลงแต่มีปัญหาเรื่องความเครียด คาดว่ามาจากได้รับการต่อว่าในโลกโซเซียลอย่างหนักโดยมีทีมจิตแพทย์เข้าดูแลและให้การรักษา

           นายพัลลภ   แซ่จิว    ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งบริเวณยอดดอยสวนดอกไม้ และร้านอาหารที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ถนนคนเดิน และสถานที่อื่นๆไม่มีกลุ่มเสี่ยงเดินทางเข้าไป ดังนั้นทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 

จึงขอย้ำว่า นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังสวยงาม สามารถเดินทางเข้ามาได้โดยเฉพาะพฤติกรรมนักท่องเที่ยวปัจจุบันเป็นคนไทย ที่นิยมท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัวส่วนใหญ่นิยมเข้าไปท่องเที่ยวในสถานที่ตามธรรมชาติการที่จะรับเชื้อโควิด-19 จึงมีความเป็นไปได้น้อยมาก 

            นอกจากนั้นภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวยังมีมติร่วมกันในการประกันความเสี่ยงให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่หากมีการติดเชื้อโควิด-19 ต่อเนื่องจากผู้ป่วยราย ที่ 42 ของจังหวัดเชียงใหม่ทางภาคเอกชนจะมอบเงินค่าทำขวัญให้ 100,000 บาทต่อรายหากเกิดการผิดพลาดถึงเสียชีวิต จะมอบเงินทำขวัญให้ 1,000,000 บาท 

เรื่องโดย นิศานาถ กังวาลวงศ์ | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์