ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564

ลุ้นครม.เพิ่มวงเงินประกันรายได้ชาวนา 2.8 หมื่นล้าน

51 0

พาณิชย์เสนอครม.วันนี้ เคาะเพิ่มวงเงินประกันรายได้ชาวนาเพิ่มอีก 2.8 หมื่นล้านบาท ตามมติ นบข. หลังราคาข้าวร่วงทำชดเชยส่วนต่างราคาบวม นายกฯสั่งเข้มวินัยการเงินการคลัง จี้มหาดไทย - พาณิชย์ ลงพื้นที่ป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน

รักษาการอธิบดีกรมการค้าภายใน วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ระบุ คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือนบข. ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่การกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน มีมติเห็นชอบปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/2564 รอบที่ 1 เพิ่มอีก 28,711.29 ล้านบาท จากเดิมที่ขอวงเงินไว้ 18,096.06 ล้านบาท ทำให้วงเงินในการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิตนี้เพิ่มเป็น 46,807.35 ล้านบาท เนื่องจากราคาข้าวที่ปรับตัวลดลงทำให้ค่าดำเนินการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเพิ่มขึ้นทำให้ต้องของบประมาณเพิ่มขึ้นในจำนวนดังกล่าว 

ที่ประชุมฯยังเห็นชอบให้เพิ่มเงินชดเชยต้นทุนเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. อีก 631.76 ล้านบาท เพิ่มค่าบริหารจัดการของ ธ.ก.ส อีก 1.09 ล้านบาท โดยการขอวงเงินที่เพิ่มขึ้นได้ให้ธ.ก.ส. สำรองจ่ายไปก่อนโดยรัฐบาลจะชำระคืนในภายหลังโดยให้อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี 

รายงานข่าวจากที่ประชุม ระบุว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ดังนี้ 1.มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ไปจัดทำรายละเอียดโครงการฯ และงบประมาณในโครงการนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และให้กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ นบข. นำเสนอ ครม.ตามระเบียบต่อไป

2. มอบกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบการรับมอบเงินส่วนต่างของเกษตรกรให้เป็นไปตามสิทธิที่ได้ ไม่ให้มีการทุจริต และ3. ขอให้ฝ่ายเลขาฯรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ข้าวในการประชุมครั้งหน้า และขอให้รายงานต่อไปทุกๆ 3 เดือน 

4. มอบกระทรวงเกษตรฯ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เกินกว่าสองปีจะทำให้เมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ ทำให้มีข้าวเมล็ดแดงปนมากับข้าวหอมมะลิมาก และหาทางแก้ไขปัญหาการที่ชาวนานำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก่าและเสื่อมสภาพไปปลูก และ 5. มอบหมายปลัดกระทรวงเกษตรฯดูแลตัวเลขการประมาณการผลผลิตของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือสศก. ที่คลาดเคลื่อนทุกปีด้วย ด้านประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ระบุ มติที่ประชุม นบข.อนุมัติวงเงินเพิ่มในครั้งนี้เพื่อเยียวยาให้กับชาวนา เป็นการเสริมรายได้ในกรณีข้าวราคาไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งต้องขอขอบคุณรัฐบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ทอดทิ้งชาวนา แต่โดยส่วนตัวอยากเห็นรัฐบาลทำนโยบายระยะยาวเพื่อให้ชาวนาพึ่งตนเองได้ในระยะยาว ไม่อยากเห็นชาวนาต้องได้รับการชดเชยเยียวยาตลอดไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดจะเป็นภาระให้กับการคลังของประเทศ และในที่ประชุมได้ทำแผนเปลี่ยนการวิจัยพันธุ์ข้าวเพื่อให้แข่งขันได้ในตลาดโลก


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์