ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

4 โรงเรียนดังประกาศระเบียบปราม ชุดไพรเวท

33.47K 123
4 โรงเรียนดังประกาศระเบียบปราม ชุดไพรเวท

หอวัง ชูไม้แข็ง คุมเครื่องแต่งกายนักเรียน 'ไล่ออก' หากพบดื้อดึงไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ด้าน "บดินเดชา สิงหเสนีฯ - เขมะ " ใช้ไม้อ่อน ขอความร่วมมือ ชูเกียรประวัติ ความภูมิใจ

1 ธันวาคม 2563 นายประวัติ สุทธิประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ออกหนังสือประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับครูในการดูแลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การดูแลนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแนวปฏิบัติชัดเจนและให้การปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความเหมาะสม

จึงอาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงศึกษาฯ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 ประกอบกับบันทึกข้อตกลง ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับครูในการดูแลนักเรียน ที่่ส่วนใหญ่มีเนื้อหาการควบคุมโรคระบาด มีเพียง 2 จาก 6 ข้อที่ระบุถึงการแต่งกายนักเรียน กล่าวคือ

ข้อ 5 .ดูแลการแต่งกายของนักเรียนให้อยู่ในเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนหอวังข้อ 6. กรณีที่พบการแต่งกายไม่เป็นไปตามระเบียบ ให้ครูนำนักเรียนไปที่หอประชุมเพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจกับนักเรียน แจ้งผู้ปกครองรับทราบ

ในกรณีนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบ ให้นักเรียนและผู้ปกครองลงชื่อยืนยัน แล้วทางโรงเรียนจะประสานหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาดูแลนักเรียนด้านการเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาจนจบหลักสูตร


ขณะที่โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียน บดินเดชาฯ ออกหนังสือประกาศของโรงเรียน เรื่องการแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนบดินเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) พร้อมอ้างถึงพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 มาตรา 5 ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญ คือ การเว้นไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียน หรือนักเรียนที่ไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียน โดยไม่ได้รับการยกเว้น อาจได้รับโทษทางวินัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โทษทางวินัย ไม่มีการระบุที่ชัดเจน แต่ทางโรงเรียนขอให้ครู เชิญผู้ปกครอง และนักเรียนที่ไม่แต่งเครื่องแบบ ร่วมกันรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมระบุถึงความจำเป็นของเครื่องแบบนักเรียน ที่ให้ประโยชน์ทั้งในด้านการดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน และการสวมใส่เครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนบดินเดชาฯ ถือเป็นเกียรติและความภูมิใจที่มีมายาวนาน


ด้านโรงเรยนเขมะสิริอนุสรณ์ ใช้สื่อออนไลน์เผยแพร่ การขอความร่วมมือผู้ปกครองในการช่วยดูแลนักเรียนในการแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน เช่นเดียวกับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ที่โพสต์ภาพตัวอย่างการแต่งกายของนักเรียน ชาย - หญิง ของแต่ละระดับการศึกษา เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามให้ถููกระเบียบของทางโรงเรียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา พบว่ามีเพียงไม่กี่โรงเรียน เช่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ที่มีนักเรียนไม่แต่งชุดนักเรียน แต่ส่วนใหญ่เป็นการสวมชุดพละ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์