ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ทบ.ยันไม่ได้จ้างเอกชนเพื่อทำไอโอให้กองทัพ

293 8
ทบ.ยันไม่ได้จ้างเอกชนเพื่อทำไอโอให้กองทัพ

"กองทัพบก" แจงไฟล์เอกสารทำทวิตเตอร์ที่ถูกเผยแพร่ เป็นการสอนเพื่อพัฒนางานสื่อสารออนไลน์ ยืนยันมีผู้ให้คำแนะนำแต่ไม่ได้ว่าจ้าง ล่าสุดจัดตั้งเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของศูนย์ประชาสัมพันธ์หน่วยทหารจนถึงระดับกองพัน 578 หน่วย เพื่อสร้างการรับรู้ข่าวสารด้านความมั่นคง งานช่วยเหลือประชาชน ได้รวดเร็วกว้างขวางยิ่งขึ้น

29 พฤศจิกายน 2563 หลังจากมีการเผยแพร่เอกสารนำเสนอเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ของหน่วยทหาร และอ้างว่ามีการจ้างบริษัทเอกชน เพื่อทำการอย่างใดอย่างหนึ่งผ่านแอพพลิเคชั่นทวิตเตอร์นั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ที่ผ่านมา พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า กองทัพบกกองทัพบกได้ตรวจสอบกับส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่า กองทัพบกหรือหน่วย ไม่ได้มีการว่าจ้างบริษัทเอกชนไปดำเนินการปฏิบัติการข่าวสารตามที่มีความพยายามกล่าวหา โดยตีความจากเอกสารที่ถูกนำมาเผยแพร่ เพราะวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียของกองทัพบกคือมุ่งเน้นการสื่อสาร สร้างการรับรู้ อย่างสร้างสรรค์ เท่าทันสถานการณ์

ทั้งนี้ ซึ่งในยุคสื่อสังคมออนไลน์ ทหารและกองทัพก็ต้องมีการเรียนรู้พัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มต่างๆให้ทันกับสภาพสังคม โดยมีการจัดอบรมบรรยายและให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวกับกำลังพลทุกระดับให้มีความเข้าใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

สำหรับภาพและข้อมูลในสื่อโซเชียลที่ปรากฎนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการอบรมกำลังพลของหน่วย (กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ : พล.ร. 2 รอ.) ในการใช้แอพพลิเคชั่นทวิตเตอร์ สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนที่มีทักษะความรู้ด้านการตลาดดิจิทัลและในการใช้สื่อออนไลน์ที่ทันสมัย มาเป็นผู้ให้คำแนะนำการใช้งาน โดยไม่มีการว่าจ้างแต่อย่างใดทั้งนี้ ซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้กระจายข้อมูลเชิงบวกก็เป็น "ฟรีซอฟต์แวร์" ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เช่น Tweet Broadcast และ Free Messenger เป็นต้น


สำหรับผังโครงสร้างที่ปรากฎก็เป็นการจัดหน่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อทดลองกระจายข้อมูลเชิงบวกให้กับบัญชีทวิตเตอร์ด้วยแอพพลิเคชั่นดังกล่าว และมีการลงทะเบียนใช้งานอย่างเปิดเผย ระบุตัวตนได้ ส่วนเนื้อหาที่นำลงก็เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงบวก กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน การสร้างภาพลักษณ์ ภารกิจกองทัพบกและการช่วยเหลือประชาชน ในขณะเดียวกันหากมีผู้ไม่หวังดีนำข้อมูลที่ไม่ถูกต้องบิดเบือน หรือข่าวเท็จ (ข้อมูลที่เป็นสีเทาหรือสีดำ)

ที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานก็จะมีการตรวจสอบและเร่งเผยแพร่ข้อเท็จจริงในสื่อสังคมออนไลน์อย่างทันท่วงที เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ไม่ได้มีลักษณะที่บ่งบอกถึงการนำเอาแพลตฟอร์มดังกล่าวไปดำเนินการเพื่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บุคคลหรือองค์กรใด หรือทำให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสังคมโดยรวม

นอกจากนี้ ข้อมูลที่ปรากฏเป็นข่าว ก็เป็นข้อมูลที่ผู้หนึ่งผู้ใดสามารถดาวน์โหลดได้ สะท้อนให้เห็นว่าทางกองทัพและผู้พัฒนาโปรแกรม ไม่มีเจตนาปกปิด หรือกระทำสิ่งใดที่ผิดกฎหมาย จึงเป็นสิทธิที่กองทัพบกสามารถดำเนินการ แสดงออกและกระจายข้อมูลเชิงบวกเข้าสู่ระบบสังคมออนไลน์ได้ตามเจตนารมณ์

รองโฆษกกองทัพบก ได้ย้ำอีกว่า กองทัพบกใช้โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ เพื่อสนับสนุนงานการประชาสัมพันธ์ของหน่วยระดับต่างๆ ทั้งการช่วยเหลือประชาชน การสื่อสารกับกำลังพลในพื้นที่ประสบภัย และเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับสาธารณะชนเท่านั้น

นอกจากนี้ กองทัพบกได้มีการปรับระบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการปฏิบัติงานโดยเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โดยล่าสุดคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ในระดับกองทัพบก ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของศูนย์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยทหารจนถึงระดับกองพันจำนวน 578 หน่วย ซึ่งจะทำให้สามารถสร้างการรับรู้ในข่าวสารด้านความมั่นคง งานช่วยเหลือประชาชน งานบรรเทาภัย ได้รวดเร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้น

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend