ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564

กกต. ย้ำเจ้าบ้านตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้งอบจ. ป้องกันตกหล่นก่อน 9 ธ.ค.นี้

901 8
กกต. ย้ำเจ้าบ้านตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้งอบจ. ป้องกันตกหล่นก่อน 9 ธ.ค.นี้

กกต.ย้ำประชาขนตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถ้ามีข้อผิดพลาดสามารถ "เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ" ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ป้องกันการ

28 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีซื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน โดยที่บุคคลนั้นไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะบียนบ้านดังกล่าวจริง ให้ยื่นคำร้องต่อนายกะบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น เพื่อขอเพิ่มซื่อ-ถอนชื่อ ตามแบบ ส.ถ/ผถ. 1/7 โดยนำสำเนาทะเบียนเบียนฉบับเจ้าบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563


นอกจากนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ยังสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ที่ https//stat.bora dopa.go th/Election/enqelectlocl โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หกในการค้นหา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด และสายตวนเลือกตั้ง 1444 


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend