ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564

"จุรินทร์"คิกออฟประกันรายได้เกษตรกร

254 0
จุรินทร์คิกออฟประกันรายได้เกษตรกร

แพร่ - "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" ขึ้นเหนือ จัดคิกออฟโครงการประกันรายได้เกษตรกรปีที่สอง พร้อมมอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกร จ.แพร่ โวให้ความช่วยเหลือหนี้สินที่ดินของเกษตรกรทั่วประเทศแล้วแสนกว่าราย

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 27 พฤศจิกายน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เป็นประธานจัดคิกออฟ จ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563-64 หรือประกันรายได้ข้าวโพดปี 2 และมอบแคชเชียร์เช็คชำระหนี้ให้เกษตรกรจํานวน 4 รายและโฉนดที่ดินให้แก่เกษตรกร จํานวน 10 ราย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่

โดยมีนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตรปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายใน นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์ นายวิทยา มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ น.ส.พัชรี พยัควงษ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน นายสไกร พิมพ์บึง รก.เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟู และพาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด เกษตรจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา จากจ.แพร่ เข้าร่วมด้วย


นายจุรินทร์ กล่าวว่า การประกันรายได้ ไม่ใช่การประกันราคา เพราะว่าราคานั้นขึ้นอยู่กับกลไกตลาด ปลูกข้าวจำนวนมากไม่มีคนซื้อราคาก็ตก แต่ปลูกข้าวมาก คนซื้อมาก ราคาก็สูง เพราะของมีน้อย และมีคนซื้อมาก ควบคุมกลไกตลาดเล็กๆได้ แต่ทั้งประเทศหรือทั้งโลกไม่ได้ จึงขึ้นอยู่กับกลไกของตลาด การเข้าแทรกแซงราคาประกันประกันไม่ได้ การเข้าร่วมรัฐบาล การประกันรายได้ของเกษตรกร เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ และถูกนำมาเป็นนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ การประกันรายได้เกษตรกรนั้น ดำเนินการมาปีนี้เป็นที่สองยกตัวอย่างราคาข้าวโพด รัฐบาลประกันรารายได้ที่กิโลกรัมละ 8.50 บาท แต่ราคาตลาด อยู่ที่กิโลกรัม 8 บาท จะมีส่วนต่าง 50 สตางค์ ถ้าไม่มีประกันรายได้ เกษตรกรกรจะมีรายได้ 8 บาทแล้วจบกัน แต่เมื่อมีการประกันรายได้ เงินจะเข้ากระเป๋าเกษตรกรสองทาง คือ การเป๋าที่หนึ่ง นำข้าวโพดไปขาย ได้ กก.ละ 8 บาท และกระเป๋าที่สอง เป็นเงินส่วนต่าง 50 สตางค์ ให้ ธกส.โอนเงินของรัฐบาลเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง หรือข้าวเหนียว ประกันตันละ 12,000 บาท ราคาขายอยู่ที่ 10,000 บาท มีส่วนต่าง 2,000 ที่รัฐบาลจะเป็นผู้ออกส่วนต่างให้ นี่คือข้อดีของการประกันรายได้

นายจุรินทร์ กล่าวว่าโครงการประกันรายได้เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดและยางพารา นโยบายประกันรายได้เกษตรกรเป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 1 ปีเต็ม ปีนี้ย่างเข้าสู่ปีที่ 2 โดยข้อดีของนโยบายประกันรายได้ คือ แม้ในยามที่พืชเกษตรตกต่ำเกษตรกรยังมีรายได้ที่รัฐบาลประกันให้ และปีนี้รัฐบาลได้ประกันรายได้เกษตรในพืช 5 ตัว คือ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์ม และข้าวโพด และย่างเข้าสู่ปีที่ 2และกำลังเริ่มต้นคิกออฟ เริ่มนับหนึ่งที่จะพิจารณาจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับเกษตรกร

สำหรับปีนี้ข้าวเริ่มจ่ายส่วนต่างแล้วงวดที่ 1 จ่ายเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 จะจ่ายทุกสัปดาห์และเริ่มจ่ายเงินหลังจากเก็บเกี่ยวตามเวลาเก็บเกี่ยวที่ไปแจ้ง โดยบข้าวโพดประกันรายได้กิโลกรัมละ 8.50 บาทที่ความชื้น 14.5% งวดแรกจ่ายวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 งวดต่อไปจะจ่ายทุกเดือน ส่วนยางพารานั้นยางแผ่นชั้น 3 กก.ละ 60 บาท น้ำยางข้นกิโลกรัมละ 57 บาทและยางก้อนถ้วยกก.ละ 23 บาท ด้านมันสำปะหลัง ประกันกก.ละ 2.50 บาท โดยจ่ายทุกเดือน 12 งวด งวดแรกจะจ่ายวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่จะถึงนี้ ด้านปาล์มน้ำมัน ประกันกก.ละ 4 บาท แต่ขณะนี้ราคาตลาดสูงกก.ละ 6-7 บาท จากมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ที่ช่วยเหลือทำให้ปาล์มราคาดีขึ้น

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า สำหรับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร วันนี้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ตั้งมาตั้งแต่ปี 2542 ในรัฐบาลชวน 2(ชวน หลีกภัย) เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร ซึ่งวันนี้ตนได้รับมอบหมายจากท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร งานคือช่วยเหลือเกษตรกร อย่างไรก็ตามเกษตรกรรายย่อยที่เป็นหนี้โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่ใช้บุคคลค้ำประกันนั้นก่อนหน้านี้กองทุนฟื้นฟูไม่สามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เนื่องจากติดข้อกฎหมาย

"วันนี้ผมเข้ามาแก้กฎหมายจบแล้ว มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ต่อไปนี้กองทุนฟื้นฟูสามารถแก้ปัญหาหนี้ให้เกษตรกรที่ใช้บุคคลค้ำประกันและเป็นหนี้สินส่วนใหญ่เป็นรายย่อยทั้งประเทศกว่า 400,000 ราย ตอนนี้เข้าไปช่วยเหลือได้ถึง 165,000 รายแล้ว โดยเกษตรกรที่กำลังจะถูกดำเนินคดีเพราะไปเป็นหนี้สถาบันการเงินหรือหนี้นายทุนโอนหนี้มาเป็นของกองทุนฟื้นแทน ทางกองทุนฟื้นฟูก็จะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีจนกว่าจะผ่อนชำระหมดและไม่ยึดที่ดินมาเป็นหนี้กองทุนฟื้นฟูแล้วผ่อนชำระกองทุนฟื้นฟูด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 1% เมื่อผ่อนหมดแล้วกองทุนฟื้นฟูจะคืนโฉนดให้ และวันนี้มามอบโฉนดคืนให้ทั้งหมด 10 ราย นี่เฉพาะ จ.แพร่นะครับแต่ที่มาช่วยจัดการเรื่องนี้มีด้วยกันทั้งหมด 242 ราย และจะซื้อหนี้อีก 2,582 ราย รวมแล้วมาช่วยจัดการปัญหาหนี้และให้ผ่อนชำระกับกองทุนฟื้นฟูทั้งหมดเกือบ 3,000 ราย"นายจุรินทร์ กล่าว

เรื่องโดย สุภัทร แสงดอก | ภาพโดย สุภัทร แสงดอก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend