ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

สกน.ยื่นหนังสือทบทวน "ยกเลิกโฉนดชุมชน"

96 0
สกน.ยื่นหนังสือทบทวน ยกเลิกโฉนดชุมชน

เชียงราย - สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ 9 จังหวัด ยื่นหนังสือต่อจังหวัดเชียงราย ผ่านถึงพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ทบทวน โครงการ "ยกเลิกโฉนดชุมชน"

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายอาหล่อง เฌอมือ ผู้แทนกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) พร้อมด้วยผู้แทนชุมชนหลายอำเภอในจังหวัดเชียงราย เข้ายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้ทบทวนวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเรื่องยกเลิกระเบียบโฉนดชุมชนและให้ดำเนินการนำแนวทางโฉนดชุมชนเป็นแนวทางการบริหารจัดการที่ดินตาม พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยมีนายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย เป็นผู้แทนเข้ารับหนังสือ


นายอาหล่อง เฌอมือ กล่าวว่า ในวันนี้ตัวแทนชุมชนทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ พะเยาแม่ฮ่องสอน น่าน ตาก และเชียงราย เข้ายื่นหนังสือยืนยันโฉนดชุมชนถึงพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดพร้อมกัน เพื่อเร่งรัดให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดิน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีพล.อ.ประวิตร เป็นประธาน และมีมติมอบหมายให้นำแนวทางโฉนดชุมชนหรือการจัดการที่ดินแปลงรวม ภายใต้กรอบสิทธิชุมชน ให้อยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ทั้ง 486 ชุมชนทั่วประเทศ

โดยในหนังสือระบุข้อเรียกร้องของชุมชนดังนี้1.ให้ทบทวนแก้ไขวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในวาระข้อ 3.2 ให้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยทันที

2.ให้นำข้อเสนอของ ขปส. ไปประกอบการพิจารณาให้แนวทางโฉนดชุมชน ไปเป็นแนวทางหนึ่งภายใต้ คทช. เพื่อดำเนินการจัดที่ดินในรูปแบบสิทธิชุมชน แปลงรวม โดยเริ่มที่ 486 ชุมชน ที่ยื่นไว้กับสำนักงานโฉนดชุมชนแล้วโดยทันที

3.ในระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้คุ้มครองพื้นที่ทั้ง 486 ชุมชนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ และสร้างความเดือดร้อนใดๆให้กับชุมชน อีกทั้งให้ชุมชนสามารถเข้าถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและเข้าถึงโครงการพัฒนาของรัฐด้วย

ในการนี้นายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ข้อเรียกร้องของชุมชนนั้นเป็นนโยบายระดับประเทศ ซึ่งจังหวัดเชียงรายจะรับหนังสือไว้และจะส่งไปยังส่วนกลางเพื่อให้ดำเนินการพิจารณาและแก้ไขตามข้อเรียกร้องของชุมชนต่อไป

เรื่องโดย ณัฐวัตร ลาพิงค์ | ภาพโดย ณัฐวัตร ลาพิงค์
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend