ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

ชุมชนต้นแบบไม่เผาขยะ จัดการครบวงจร

156 11
ชุมชนต้นแบบไม่เผาขยะ จัดการครบวงจร

มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ชูชุมชนบ้านนามน ต้นแบบการแก้ไขปัญหาขยะและลดการเผา พร้อมคัดแยกขายเป็นของมีค่า สร้างงาน สร้างรายได้ ร่วมแก้ปัญหาก๊าซเรือนกระจกและการเผาเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 เตรียมนำไปขยายผลทั่วประเทศ

26 พฤศจิกายน 2563 ที่ศาลาประชาคมบ้านนามน หมู่ 1 เทศบาลตำบลนามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ พลเอกวีรชัย อินทุโศภน ประธานมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยพันโทหญิงกนกพร ศภานุสนธิ์ มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมหัวหน้าส่วน ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบบริหารจัดการขยะของบ้านนามน หมู่ 1 และโครงการจัดการชุมชนปลอดขยะของเทศบาลตำบลนามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โดยหัวหน้าส่วนราชการ และชาวบ้าน นำชมกิจกรรมคัดแยกขยะ และการซื้อขายขยะนำรายได้เข้ากองทุนธนาคารขยะ นำรายได้สู่ครัวเรือนและเข้ากองทุนฌาปนกิจในชุมชนต่อไป


นายโชคชัย ญาณสถิตย์ ผู้ใหญ่บ้านนามน หมู่ 1 กล่าวว่า ชุมชนบ้านนามน เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท เดิมมีวัสดุเหลือใช้เป็นเศษขยะและสิ่งปฏิกูล ต่อมาทางรัฐบาลได้มีการณรงค์กำจัดขยะและคัดแยกขยะ นำขยะที่มีค่ามารีไซเคิลและจำหน่ายสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางผู้นำชุมชนและชาวบ้าน จึงได้ลงนามความร่วมมือกับเทศบาลตำบลนามน โรงพยาบาลนามน วัด และสถานศึกษาในพื้นที่ ในการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนกาการจัดการขยะชุมชน โดยศึกษาดูงานหลายแห่ง ก่อนนำวิธีการมาประยุกต์ปรับใช้ในชุมชน ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2560 ปัจจุบันมีครัวเรือนร่วมโครงการ 150 ครัวเรือน ที่ผ่านมาได้รับรางวัลจากการประกวดชุมชนบริหารจัดการขยะทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศหลายรางวัล

ด้านพลเอกวีรชัย กล่าวว่า ชุมชนนามน เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนประสบความสำเร็จ จึงได้นำคณะมาลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เพื่อนำหลักการไปขยายผลสู่ชุมชนอื่นทั่วประทศ พบว่าทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันอย่างเข้มแข็ง เช่น มีการคัดแยกขยะ มีการรีไซเคิล สร้างมูลค่า ลดการเผาไหม้ที่เป็นสาเหตุเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 และสามารถลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสามารถต่อยอดขยายผลได้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญ ทำให้ชุมชนเกิดความสะอาด ปลอดภัย เกิดรายได้

เรื่องโดย จักรพงษ์ ระวิวรรณ | ภาพโดย จักรพงษ์ ระวิวรรณ
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend