ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ท.บ.เปิดสถาบันวิจัยความมั่นคงคลังสมองให้กองทัพ-รัฐบาล

168 3
ท.บ.เปิดสถาบันวิจัยความมั่นคงคลังสมองให้กองทัพ-รัฐบาล

ผบ.ทบ.เปิดสถาบันการวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ทำหน้าที่คลังสมองในการกำหนดนโยบายด้านความมั่นคงให้กับกองทัพบกและรัฐบาลได้อย่างถูกต้อง บนความรู้ทางวิชาการ

26 พฤศจิกายน 2563 พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้เป็นประธานเปิดสถาบันการวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ในฐานะประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ

สำหรับสถาบันการวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เดิมแปรสภาพมาจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์กองทัพบก สมัยพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นผบ.ทบ. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นมา โดยทำหน้าที่เป็นคลังสมองในการกำหนดนโยบายด้านความมั่นคงให้กับกองทัพบก และรัฐบาลได้อย่างถูกต้อง

โดยอยู่บนพื้นฐานข้อมูลและความรู้ทางวิชาการที่แท้จริง อาทิ ดำเนินการวิจัยและพัฒนา รวบรวมงานด้านวิชาการ และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างพื้นฐานความรู้และข้อมูลทางวิชาการด้านความมั่นคง


ทั้งนี้ แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ขอบเขตงานยึดถือหลักการสำคัญ ตามประเด็น "ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง" ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) 2.กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพกองทัพบก 3.กลุ่มงานพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถทางทหาร โดยขอบเขตของกลุ่มงานกลุ่มที่ 2 และ 3 นี้ ยึดตามวิสัยทัศน์กองทัพบก พ.ศ.2580 ที่ระบุว่า เป็นกองทัพบกที่มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนำของภูมิภาค และ4.กลุ่มงานสนับสนุน

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานในปีแรกของสถาบันการวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีงานวิจัยที่สำคัญ คือ ประเด็นการตรวจเลือกทหาร เป็นความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างนักวิชาการของสถาบันฯ กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ซึ่งทางสถาบันฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถตอบโจทย์ เรื่องการปฏิรูประบบการตรวจเลือกทหารของไทย ศตวรรษที่ 21 ในบริบทความมั่นคงในรูปแบบใหม่ได้อย่างชัดเจน

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend