ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

ในหลวง พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย แก่หน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัย

4.78K 139
ในหลวง พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย แก่หน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานสถานศึกษา และเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการตลอดไป

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20.03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จออก พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการต่าง เฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานสถานศึกษา อาทิ เขตดุสิต ตั้งของโรงเรียนราชวินิต มัธยม, ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต , มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการตลอดไป ดังต่อไปนี้

1. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 72.70 ตารางวา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และโฉนดที่ดิน เนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 92.30 ตารางวา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 65.70 ตารางวา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิต และโฉนดที่ดิน เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิต มัธยม


3.พลเอกณรงค์พันธ์จิตต์แก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกเฝ้าฯรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่1,059ไร่1งาน36.70ตารางวาตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีและเนื้อที่493ไร่1งาน63ตารางวาตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีเพื่อประโยชน์ในทางราชการของกองทัพบก

4.พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเฝ้าฯรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่185ไร่1งาน85.20ตารางวาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวรจังหวัดเพชรบุรี

5.พลตำรวจโทวิชิตปักษาผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเฝ้าฯรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่275ไร่3งาน57.20ตารางวาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนค่ายพระราม6 (พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน)จังหวัดเพชรบุรีเพิ่มเติมจากที่ได้พระราชทานเมื่อปี2560

6.พลตรีประยุกต์อุ่นอบผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15เฝ้าฯรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่173ไร่40.80ตารางวาอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อประโยชน์ในทางราชการของมณฑลทหารบกที่15พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน)จังหวัดเพชรบุรีเพิ่มเติมจากที่ได้พระราชทานเมื่อปี2560

7.นายภัคพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าฯรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่25ไร่84ตารางวาบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อประโยชน์ในทางราชการของจังหวัดเพชรบุรี

8.รองศาสตราจารย์ชุติกาญจน์ศรีวิบูลย์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเฝ้าฯรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่60ไร่1งาน80ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

9.รองศาสตราจารย์ศิโรจน์ผลพันธินอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเฝ้าฯรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่37ไร่1งาน10ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ทั้งนี้ เมื่อปี2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยแก่ส่วนราชการต่างไปแล้วเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานและเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการอาทิกองทัพบกรับพระราชทานโฉนดที่ดินเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครเนื้อที่79ไร่2งาน60.9ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารโครงการพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าของแผ่นดินและโฉนดที่ดินวังปารุสก์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื้อที่4ไร่3งาน1.5ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์

สำนักข่าวกรองแห่งชาติรับพระราชทานโฉนดที่ดินวังปารุสก์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื้อที่9ไร่26.5ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ,กองบัญชาการตำรวจนครบาลรับพระราชทานโฉนดที่ดินวังปารุสก์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื้อที่19ไร่2งาน52ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจนครบาล,กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่15รับพระราชทานโฉนดที่ดินพระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน)อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเนื้อที่21ไร่1งาน48.5ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่15และพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ของชาติและศิลปะจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับพระราชทานโฉนดที่ดินค่ายนเรศวรอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนื้อที่584ไร่2งาน99.5ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน,กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนรับพระราชทานโฉนดที่ดินค่ายพระรามหก(พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน)อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนื้อที่1,244ไร่24.2ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

กระทรวงมหาดไทยรับพระราชทานโฉนดที่ดินพระราชวังสนามจันทร์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเนื้อที่148ไร่2งาน88.8ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกระทรวงมหาดไทยและพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับพระราชทานโฉนดที่ดินคลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่300ไร่เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่และสถานที่ทำงานขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยรับพระราชทานโฉนดที่ดินตำบลปทุมวันอำเภอสามเพ็งกรุงเทพมหานครเนื้อที่67ไร่67ตารางวาเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend