กระทรวงอุตฯรอถกเงื่อนไข "รถเก่าแลกรถใหม่"

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ระบุ โครงการ "รถเก่าแลกรถใหม่" ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุม "ศบศ." เป็นเพียงขั้นตอนเห็นชอบหลักการ รายละเอียดทั้งหมดกระทรวงอุตสาหกรรม จะเป็นเจ้าภาพหารือ ก่อนสรุปเรื่องทั้งหมดเสนอกลับไปยัง บอร์ดชุดใหญ่ที่มี นายกฯเป็นประธาน

กระทรวงอุตฯรอถกเงื่อนไข "รถเก่าแลกรถใหม่"


22  พฤศจิกายน 2563 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าโครงการรถแลกแจกแถม 100,000 คัน หรือ"รถเก่าแลกรถใหม่" ซึ่งผ่านความเห็นชอบ จาก คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ "ศบศ."อย่างไรก็ตามขณะนี้่ยังไม่ได้มีการสรุปเงื่อนไขโครงการดังกล่าว อย่างเป็นทางการออกมาว่า จะเลือกรูปแบบใดบ้าง โดยข้อมูลที่ออกมาในขณะนี้เป็นเพียงข้อเสนอของทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ร่วมกันเสนอเข้ามาเท่านั้นกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จะมีการประชุมพิจารณารายละเอียดอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้า

" ถึงขณะนี้แล้ว ยังไม่ได้มีการสรุปเงื่อนไขว่า จะใช้วิธีการแลกแบบไหน ลดเท่าไร ต้องรอประชุมก่อน หลังจากได้ข้อสรุปในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว จะเสนอไปยังนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ ศบศ.อีกครั้ง ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน"


กระทรวงอุตฯรอถกเงื่อนไข "รถเก่าแลกรถใหม่"เขา กล่าวว่า ที่ผ่านมาภาครัฐ และเอกชน ได้เสนอหลายเงื่อนไขโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ เพื่อจูงใจให้ประชาชนนำรถเก่ามาแลกรถใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างหารือ อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานผสมแบบเสียบปลั๊ก หรือปลั๊กอินไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ หรือบีอีวี สามารถนำไปหักภาษีเงินได้ส่วนบุคคล คิดเป็นเงินส่วนลด 3% ของราคาขายรถใหม่ แต่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

กระทรวงอุตฯรอถกเงื่อนไข "รถเก่าแลกรถใหม่"


ขณะที่การดำเนินการอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ อาทิ กระทรวงคมนาคมต้องเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก เพื่อยกเลิกทะเบียนรถเก่า ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดกระทรวงอุตสาหกรรมจะได้มีการหารือ และเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ก็จะเสนอต่อ คณะกรรมการชุดใหญ่ ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน

กระทรวงอุตฯรอถกเงื่อนไข "รถเก่าแลกรถใหม่"