แท็กซี่แจงขึ้น ’ค่าสัมภาระ’ ขนส่งสนามบิน

ผู้โดยสารโอด แท็กซี่บวกเพิ่มค่าสัมภาระ 4 รายการ ชิ้นละ 20 บาท สูงสุดไม่เกิน 100 บาท ฟาก พัลลภ ฉายินธุ ประธานคณะกรรมการประสานงานรถยนต์นั่งสาธารณะ (แท็กซี่) ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยันเหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน