ดาวเทียมไทยดวงแรกในอาเซียน-ฝีมือนักเรียน

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ได้จัดทำหลักสูตรที่เรียกว่า " บีซีซีสเปซโปรแกรม" เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านอวกาศ และผลผลิตที่เกิดขึ้น ก็คือดาวเทียมดวงแรกของไทย ที่เกิดขึ้นจากฝีมือนักเรียน และกำลังถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศ ติดตามรายงานจาก

ดาวเทียมไทยดวงแรกในอาเซียน-ฝีมือนักเรียน

ดาวเทียมไทยดวงแรกในอาเซียน-ฝีมือนักเรียน

ดาวเทียมไทยดวงแรกในอาเซียน-ฝีมือนักเรียน

ดาวเทียมไทยดวงแรกในอาเซียน-ฝีมือนักเรียน
วัตถุสี่เหลี่ยมทรงกระบอก ในชื่อ "บีซีซีแซทวัน" คือความสำเร็จที่เกิดขึ้น จาก โครงการ "บีซีซี สเปซโปรแกรม" ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย หรีอ "บีซีซี " โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จัดทำหลักสูตร "บีซีซีสเปซโปรแกรม" ในปี 2560 เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ ด้านเทคโนโลยีอวกาศให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ด้วยการทุ่มเทวิจัย และพัฒนา ภายใต้การช่วยเหลือจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น , องค์การวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และบริษัทอัสโตรเบอรี่ จำกัด นั่นก็ทำให้ดาวเทียมดวงนี้ ประสบความสำเร็จในขั้นตอนการผลิต โดยนักเรียนมัธยมปลาย และกำลังจะถูกนำขึ้นสู่วงโคจรอวกาศ ในเดือนนี้


"บีซีซี แซทวัน" ใช้เงินลงทุนเพื่อการพัฒนารวม 5 ล้านบาท การใช้งาน จะถูกนำไปใช้ในการบันทึกภาพถ่ายดาวเทียม ด้านเกษตรกรรม เพิ่อนำไปต่อยอดในการศึกษาและพัฒนาภาคการเกษตรของไทย ขั้นตอนการขึ้นสู่วงโคจร " บีซีซีแซทวัน" จะถูกส่งจากไทยไปที่อิตาลี เพื่อปิดผลึก จากนั้นจะถูกส่งต่อไปที่รัสเซีย เพื่อปล่อยขึ้นสู่อวกาศ มีอายุการใช้งานนาน 10 ปี ถือป็นความสำเร็จในการผลิตดาวเดียมดวงแรกของไทย เหนือชาติอาเซียน เพราะนี่คือผลงานที่มาจากศึกษาและพัฒนาของนักเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ดาวเทียมไทยดวงแรกในอาเซียน-ฝีมือนักเรียน

ดาวเทียมไทยดวงแรกในอาเซียน-ฝีมือนักเรียน

ดาวเทียมไทยดวงแรกในอาเซียน-ฝีมือนักเรียน

ดาวเทียมไทยดวงแรกในอาเซียน-ฝีมือนักเรียน