ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"ออมสิน" ยังให้กู้ฉุกเฉิน 1 หมื่นบาท ตรวจสอบรายละเอียดที่นี่

1.69K 7
ออมสิน ยังให้กู้ฉุกเฉิน 1 หมื่นบาท ตรวจสอบรายละเอียดที่นี่

"ธนาคารออมสิน" ยังให้กู้ สินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินสูงสุด 10,000 บาท สำหรับ "ผู้ประกอบอาชีพอิสระ" ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่ .

"ธนาคารออมสิน" ยังคงเปิดให้ประชาชน "ผู้ประกอบอาชีพอิสระ" ขอ "สินเชื่อฉุกเฉิน" เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวงเงินสูงสุด 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์ "โควิด-19" ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2563 ซึ่งปัจจุบันยังเปิดให้ประชาชนที่สนใจขอ "สินเชื่อ" จากธนาคารได้ หากมีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนด

"เนชั่นออนไลน์" รวมประเด็นสำคัญที่ผู้ขอกู้ต้องรู้ก่อนตัดสินใจของสินเชื่อนี้จากธนาคารออมสิน โดยประกอบด้วย

1. คุณสมบัติผู้กู้

- สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี

- ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)

- มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท

- มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้

- ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

2. เงื่อนไขสินเชื่อ

- วงเงิน 10,000 บาท

- อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน

- ไม่ต้องมีหลักประกัน

- ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้

- ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท


3. เอกสารใช้ในการขอสินเชื่อ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

4. วิธีลงทะเบียนขอ "สินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ"

- สามารถทำได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน หรือคลิกที่ลิงก์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/Confirm1

- อ่านข้อความตกลงยินยอม ในการสมัครเข้า "โครงการสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19"

- กรอกข้อมูลส่วนตัวตามความเป็นจริง

5. วิธีการรับเงินกู้

- เมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งผลการพิจารณาเงินกู้ จะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ภายใน 3 วัน

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend