"ธรรมนัส"ลงพื้นที่กว๊านพะเยาแก้ปัญหาเกษตรกร

"รมช.ธรรมนัส" ลงพื้นที่กว๊านพะเยาเพื่อศึกษาฝายพับได้ ก่อนนำไปปรับสร้างอ่างเก็บน้ำหลายจุด พร้อมรับฟังปัญหาพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะขาดแคลนน้ำ-ที่ดินทำกิน-ราคาพืชผล เพื่อเร่งแก้ไขต่อไป

22 พฤศจิกายน 2563 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานฝายพับได้กว๊านพะเยา เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับใช้ในการก่อสร้างฝายในจุดอื่นๆ ณ ศูนย์ประมงน้ำจืด อ.เมือง จ.พะเยา ก่อนเดินทางไปยัง อบต.จำปาหวาย เพื่อตรวจดูความคืบหน้าการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงมีพระราชดำริ เกี่ยวกับงานชลประทานให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทั้งนี้ เพื่อจัดหาน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ไว้ใช้เพื่อทำการเกษตรกรรม และเพื่ออุปโภค-บริโภค พร้อมกันนี้ยังพบปะเกษตรกรอำเภอแม่ใจ เพื่อรับฟังความคืบหน้า เกี่ยวกับปัญหาที่เกษตรกรได้เคยร้องเรียนไว้รวมถึงปัญหาเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ส่วนนี้ก็จะเร่งดำเนินการ และตรวจดูความคืบหน้าการพัฒนาโครงการแหล่งน้ำ ต้นน้ำแม่อิง และการพัฒนาหนองเล็งทราย ณ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา

โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า จากการลงพื้นที่เยี่ยมพูดคุยรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากเกษตรกร พบว่ายังคงมีปัญหาอีกหลายประการที่จะต้องเร่งแก้ไข เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ปัญหาที่มีเกษตรกรยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ก็พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือหาทางออกและการดำเนินการแก้ไขต่อไป