ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เทียบโมเดลส.ส.ร."ฝ่ายค้าน-รัฐบาล"

430 5
เทียบโมเดลส.ส.ร.ฝ่ายค้าน-รัฐบาล

เทียบร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ "ฝ่ายค้าน-รัฐบาล" หลังผ่านวาระแรก ความต่างที่มา ส.ส.ร.-ระยะเวลาร่าง รธน.ใหม่ รอวัดพลังวาระ 2-3 แบบไหนจะผ่านความเห็นสมาชิก

ย้อนกลับมาที่ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรนมูญ 2 ร่างที่ผ่านวาระ 1 มีสาระสำคัญแตกต่างกันอย่างชัดเจน และต้องมาปรับเนื้อหาให้เป็นร่างเดียวในวาระที่ 2 ก็คือ "ที่มาของ ส.ส.ร." ที่ร่างของรัฐบาลกำหนดให้มี ส.ส.ร. 200 คน มาจากการเลือกตั้งแบบ "รวมเขตเบอร์เดียว" โดยใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง จำนวน 150 คน ส่วนอีก 50 คนมาจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ แยกเป็น

- จากการเลือกโดยรัฐสภา 20 คน

- จากการเลือกโดยที่ประชุมอธิการบดี 20 คน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ 10 คน และมีประสบการณ์การร่างรัฐธรรมนูญ 10 คน

- จากตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งเลือกกันเองเหลือ 10 คน

กรอบเวลาการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน จากนั้นส่งให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากรัฐสภาเห็นชอบ ก็ให้นำร่างรัฐธรรมนูญไปประกาศใช้ โดยไม่ต้องลงประชามติ แต่หากรัฐสภาไม่เห็นชอบ จึงนำไปทำประชามติสอบถามประชาชนอีกครั้งหนึ่ง


ส่วนร่างของฝ่ายค้าน กำหนดให้มี ส.ส.ร.จำนวน 200 คน จากการเลือกตั้งทั้งหมดในแบบ "รวมเขตเบอร์เดียว" โดยใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ส่วนคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้ตั้งขึ้นมาต่างหาก โดย ส.ส.ร. ซึ่งจะเน้นผู้ที่มีความชำนาญในการเขียนกฎหมาย ส่วนเนื้อหาสาระและหลักการต่างๆ ต้องมาจาก ส.ส.ร.

กรอบเวลาการยกร่างรัฐธรรมนูญ ใช้เวลา 120 วัน จากนั้นให้นำไปทำประชามติ เมื่อผ่านประชามติแล้ว จึงนำขึ้นทูลเกล้าถวายฯ เพื่อประกาศใช้ต่อไป

รายละเอียดเหล่านี้มีความแตกต่างกัน ซึ่งคณะกรรมาธิการฯที่พิจารณาในวาระ 2 จะปรับเนื้อหาให้กลายเป็นร่างเดียว และนำไปโหวตรายมาตราในที่ประชุมใหญ่ของรัฐสภาอีกครั้ง ในวาระ 2-3

เรื่องโดย ปกรณ์ พึ่งเนตร | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend