ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สภาลงมติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ "รัฐบาล-ฝ่ายค้าน" ในวาระ 1 แล้ว

4.21K 20
สภาลงมติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐบาล-ฝ่ายค้าน ในวาระ 1 แล้ว

ประชุมสภาได้ลงมติรับหลักการ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐบาล-ฝ่ายค้าน ในวาระ 1 แล้ว ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งและมี ส.ว.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 เห็นชอบ .

18 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมรัฐสภา ประกอบด้วย ส.ส.และ ส.ว. ลงมติว่าจะรับหลักการ หรือไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ จำนวน 7 ฉบับด้วยการออกเสียงแบบขานชื่อแต่ละคนว่าจะลงมติแต่ละฉบับ โดยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านวาระ 1 ขั้นรับหลักการ ต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภา ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่สองสภา หรือ 366 จาก 732 เสียง

ล่าสุดผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้าน ผ่านวาระ 1 แล้ว ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งและมี ส.ว.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 เห็นชอบ 

สำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านวาระ 1 ในขณะนี้ คือ

ฉบับที่ 1. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ มีสาระสำคัญคือ ให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) 200 คน มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด

ฉบับที่ 2. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) นายวิรัช รัตนเศรษฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ สาระสำคัญคือ ให้มี ส.ส.ร.มาร่างรัฐธรรมนูญ (ม.256) ส.ส.ร. 200 คน มาจากเลือกตั้ง 150 คน เลือกจากกลุ่มต่างๆ 50 คน ร่างรัฐธรรมนูญภายใน 240 วัน

ต่อมาเวลา 17.03 น. ผลการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 7 ร่าง ปรากฏว่า ร่างที่ 1 และ 2 ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมร่วมรัฐสภาแล้ว โดยผ่านความเห็นกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด 732 คน และต้องมี ส.ว. ลงมติเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่หรือไม่น้อยกว่า 82 เสียง 

โดยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 1 ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน มีผู้เห็นชอบ 496 ไม่เห็นชอบ 18 และงดออกเสียง 109 เสียง

ส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 2 ของพรรคร่วมรัฐบาล มีผู้เห็นชอบ 563 ไม่เห็นชอบ 16 และงดออกเสียง 50 เสียง 

ขณะที่คาดว่าร่างที่ 3-7 จะถูกตีตก เพราะไม่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมร่วมรัฐสภา

CR ฐานเศรษฐกิจ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend