ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

"อัครเดช" ชี้ ร่างแก้ไข รธน.ฉบับไอลอว์บกพร่องหลายเรื่อง

82 2
อัครเดช ชี้ ร่างแก้ไข รธน.ฉบับไอลอว์บกพร่องหลายเรื่อง

"อัครเดช" ชี้ ร่างแก้ไข รธน.ฉบับไอลอว์มีข้อบกพร่องหลายเรื่อง ขาดหลักประกันในการไม่แตะหมวด1และหมวด2 ซัดผู้แทนไอลอว์ที่มาชี้เเจงว่าร่างมาโดยไม่มีความรู้ทางกฎหมายจึงควรถอนร่างนี้ออกไป

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายญัตติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ภาคประชาชน(ไอลอว์) โดยระบุว่า ว่าพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกลไกของรัฐสภา และในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้นการที่ไอลอว์ได้เสนอร่างเข้ามาตามช่องทางในระบบประชาธิปไตยจึงเป็นสิ่งที่ชอบ ที่รัฐสภาจะได้มาร่วมกันพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับหลักการในวาระที่หนึ่ง ทั้งนี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ได้ประกาศนโยบายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญชัดเจนตั้งแต่ที่ประกาศเข้าร่วมรัฐบาล โดยมีนโยบายและหลักการสำคัญที่จะไม่แตะ และแก้ไขหมวด1 เรื่องรูปแบบของรัฐ และหมวด2 เรื่องของสถาบันพระมากษัตริย์นายอัครเดช อภิปรายต่อว่า ตนเองและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ได้ตั้งใจฟังผู้ที่มาชี้แจง ซึ่งก็เคารพในความฝันและเจตนารมย์ ซึ่งเรามีจุดหมายร่วมกันในการที่จะให้ประเทศชาติเป็นประชาธิปไตย แต่ร่างที่ยื่นมานั้นต้องยอมรับว่ามีข้อบกพร่องหลายประการ โดยเฉพาะการที่ระบุว่ายื่นเข้ามาแล้วให้ที่ประชุมรัฐสภาผ่านความเห็นชอบในวาระที่หนึ่งไปก่อนแล้วค่อยไปแก้ทีหลัง เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ เพราะข้อบังคับของรัฐสภา ข้อที่ 124 วรรคที่สาม ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าการแปรญัตติเพิ่มมาตรขึ้นใหม่ หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิมไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแต่การแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกับหลักการนั้น อีกทั้งหลักการที่เสนอมานั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่มีหลักประกันในการที่จะไม่แก้ไขในหมวดที่1 และหมวดที่2นั้นตนรับไม่ได้ แล้วการที่ยื่นมาโดยบอกว่าไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการร่างข้อกฎหมาย หรือประสบการณ์ฝ่ายนิติบัญญัติ ฟังแล้วอยากจะให้ถอนออกไป เพราะร่างญัตติที่เสนอมามันเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศ เป็นกฎหมายที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ แต่ที่เสนอมาพูดเหมือนกับ "ทำสุกเอาเผากิน" ทำขึ้นมาโดยที่ไปตายเอาดาบหน้า และเมื่อแก้ไม่ได้ ก็จะมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศ แล้วท่านจะรับผิดชอบอย่างไร


"จากการที่ฟังมีความกังวล ทั้งในเรื่องของการแก้ไขในหมวด1และหมวด2 ในหมวด1 เรื่องรูปแบบของรัฐ ปัจจุบันก็ไม่ได้มีปัญหา เพราะประเทศไทยถูกระบุว่าเป็นราชอาณาจักรไทย ซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาในการที่จะบริหารบ้านเมือง ส่วนสถาบันพระมากษัตริย์ในหมวด2 ก็ระบุไว้มีรายละเอียดชัดเจน ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมือง ก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่จะต้องไปแก้ไข แล้วถ้าท่านแก้ไขไปผมคิดว่าจะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากขึ้น ปัจจุบันนี้สถาบันพระมากษัตริย์ก็อยู่เหนือการเมืองอยู่แล้วตามที่บัญญัติไว้ เป็นที่เทิดทูนเคารพของพี่น้องประชาชน" นายอัครเดช กล่าว

นายอัครเดช อภิปรายในส่วนของหลักการการตั้ง สสร.ที่เสนอมาที่มีการใช้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้ง ซึ่งหากเอาประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้ง แล้วประชาชนในจังหวัดเล็กๆจะมี สสร.เข้ามามีส่วนร่วม อยู่ในสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่ในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลมีการเลือกตั้งและมีการกระจาย สสร.ไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ ดังนั้นจึงขอถามว่าจังหวัดขนาดเล็กจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและมีตัวแทนมาร่วมเป็น สสร.ได้อย่างไร

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend