ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

"จอน อึ๊งภากรณ์"วอนสมาชิกทบทวนข้อดีร่างไอลอว์อย่าด่วนตีตกตั้งแต่วาระแรก

3.55K 59
จอน อึ๊งภากรณ์วอนสมาชิกทบทวนข้อดีร่างไอลอว์อย่าด่วนตีตกตั้งแต่วาระแรก

"จอน อึ๊งภากรณ์" แจงเหตุผลแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อที่ประชุมรัฐสภา วอนสมาชิกให้ความสำคัญร่างของประชาชน อย่าด่วนตีตกตั้งแต่วาระแรก ขอให้นำข้อดีไปพิจารณาร่วมกับพรรคการเมือง ขณะที่ "ผู้จัดการกลุ่มไอลอว์" ย้ำรธน.60 อุปสรรคดับฝันประชาธิปไตย

17 พฤศจิกายน 2563 นายจอน อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 7 ฉบับ ว่า ร่างไอลอว์ถือเป็นความตั้งใจของประชาชนที่ต้องการลงชื่อ และต้องการมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้ โดยหวังว่าสมาชิกรัฐสภา จะให้ความสำคัญกับร่างของประช่าชน ไม่ใช่ปฏิเสธตั้งแต่วาระแรก แต่ควรให้ข้อดีหลายอย่างที่อยู่ในร่างฉบับนี้ ไปร่วมพิจารณาของร่างพรรคการเมือง อีกทั้งที่สำคัญประเทศไทย จะพ้นวิกฤต และมีพัฒนาการเข้าสู่ใกล้เคียงอารยประเทศ จำเป็นต้องพัฒนาไปสู่ระบอบประชาธิปไตย เชื่อว่าสมาชิกทราบดีว่ามีปัญหากับรัฐธรรมนูญนี้ ถึงมีร่างแก้ไขมากมายเกิดขึ้นในสภาฯ

ขณะที่ นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการกลุ่มไอลอว์ กล่าวว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพียงแค่ 43 วันก็มีประชาชนเข้าร่วมลงชื่อเกินกว่าแสนคน โดยความฝันว่าประชาชนสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ อย่างน้อยก็เลือกทางอ้อมผ่านสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทุกคน ฝันว่าจะอยู่ในประเทศที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ หากมีการใช้อำนาจโดยมิชอบ จะมีองค์กรที่มีอำนาจโดยตรงเข้ามาตรวจสอบ ดำเนินการเอาผิด


ทั้งนี้ องค์กรนี้จึงจำเป็นต้องมีที่มาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องตรวจสอบ ฝันว่าจะได้อยู่ในประเทศที่ประชาชนมีอำนาจกำหนดอนาคตของตัวเอง โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนจะต้องแถลงนโยบาย โดยประชาชนจะตัดสินใจผ่านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ว่าจะอยู่ในประเทศที่กระบวนการยุติธรรมเท่าเทียมกันกับทุกคน ไม่มีการยกเว้นความผิดให้กับผู้ใด พร้อมฝันว่าจะอยู่ในประเทศที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย โดยคณะผู้ยกร่างมาจากตัวแทนของประชาชนทั้งหมด


"รัฐธรรมนูญปี 2560 มีอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ความฝันเหล่านี้เกิดขึ้นได้ จึงเสนอให้ยกเลิกมาตรา 269 ถึงมาตรา 272 ยกเลิกคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกจัดตั้ง และมีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรี ที่ไม่ต้องลงสมัครรับเลือกตั้ง เสนอยกเลิกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับที่มาขององค์กรอิสระ เสนอยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งร่างโดยบุคคลที่คณะรัฐประหารแต่งตั้ง และยกเลิกผลพวงของประกาศและคำสั่ง คสช. รวมถึงให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ ที่มาจากการเลือกตั้ง ทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ" ผู้จัดการไอลอว์ กล่าว

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend