ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

People Go เปิดแถลงการณ์ 'จากราษฎร์ดำเนินสู่ราษฎร์สภา ต้องรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน'

203 13
People Go เปิดแถลงการณ์ จากราษฎร์ดำเนินสู่ราษฎร์สภา ต้องรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

People Go เปิดแถลงการณ์ "จากราษฎร์ดำเนินสู่ราษฎรสภา รัฐสภาต้องรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน" พร้อมจี้ให้แก้รัฐธรรมนูญ พร้อมประกาศจะไปร่วมชุมนุมกับคณะราษฎร 17-18 พ.ย.นี้

16 พฤศจิกายน 2563 - กลุ่ม people go network รวมตัวกันที่บริเวณอนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน เพื่อแถลงการณ์ เกี่ยวกับการที่รัฐสภามีวาระพิจารณารับรองร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 17-18 พฤศจิกายนนี้  

โดยเครือข่าย People GO ได้เรียกร้องให้รัฐสภา ต้องรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เพื่อร่วมสร้างทางออกของวิกฤตประเทศเพื่อที่จะให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องปราศจากวุฒิสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้ง และคำนึงถึงการลดอำนาจรัฐและเพิ่มอำนาจให้ประชาชน มีการปฏิรูปองค์กรอิสระ และสถาบันตุลาการให้มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

พร้อมยืนยันข้อเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ยุติการสืบทอดอำนาจ การไม่นำพาความขัดแย้งของสังคมไทยไปสู่ทางตัน โดยขอให้รัฐสภาลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และให้ประชาชนผู้เสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญในการพิจารณาด้วย  ขณะเดียวกัน ทางเครือข่ายยังเน้นย้ำว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมาจากสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในสังคม โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ รวมถึงผู้เห็นต่างทางการเมืองที่ปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาล ซึ่งมีอำนาจในการร่างหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทุกหมวดทุกมาตราให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักประชาธิปไตย พร้อมคำนึงถึงและมีช่องว่างในการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ รวมถึงต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

 พร้อมกันนี้ทางเครือข่ายจะร่วมเน้นย้ำ 3 ข้อเรียกร้องของเยาวชนปลดแอกเพื่อเดินหน้าต่อสู้ไปด้วยกัน โดยทางเครือข่ายจะไปร่วมชุมนุมในวันพรุ่งนี้ 17 พฤศจิกายน 2563  กับภาคประชาชนอื่นๆ ที่หน้ารัฐสภาจนกว่าสภาจะมีมติรับร่างฉบับประชาชน หากไม่มีการรับหลักร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็จะเคลื่อนไหวบนท้องถนนเพื่อแสดงพลังของประชาชนต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend