svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าว

โต๊ะจีนลิง วิถีชีวิตใหม่ เก๊า เจี่ยะ เตาะ ประจำปี 2563

15 พฤศจิกายน 2563
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เลี้ยงโต๊ะจีนลิง วิถีชีวิตใหม่ เก๊า เจี่ยะ เตาะ ประจำปี 2563 แบบ New N ORMAL เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับลิง และถือเป็นการ ทดสอบเมนูอาหาร ก่อนจัดจริงใน วันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน 2563 ซึ่ง ในวันนี้ มีฝูงลิงนับพันตัวมาร่วมชิมอาหารเป็นจำนวนมาก

15 พฤศจิกายน 2563 บรรยากาศการซ้อมใหญ่เลี้ยงโต๊ะจีนลิงวิถีชีวิตใหม่เก๊า เจี่ยะ เตาะประจำปี 2563 แบบNew NORMALเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับลิงและถือเป็นการ ทดสอบเมนูอาหาร ก่อนขึ้นโต๊ะจีนให้กับ ลิง ในวันเลี้ยงจริงบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีฝูงลิงนับพันตัวมาร่วมชิมอาหารเป็นจำนวนมาก ซึ่งงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ปีนี้จะจัดแบบเรียบง่ายให้เข้ากับปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด19 แต่ยังคงยิ่งใหญ่ของงานอยู่ซึ่งปีนี้จะจัดให้เป็นโต๊ะจีนยักโต๊ะเดียวให้ลิงมาขึ้นกินอาหารบนโต๊ะเพราะงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงถือเป็น1ใน10ของเทศกาลที่แปลกที่สุดในโลกและเป็นเทศกาลงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี และหาชมได้ยาก1ปีมีเพียงครั้งเดียว ซึ่งทางจังหวัดลพบุรี จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี 

โต๊ะจีนลิง วิถีชีวิตใหม่  เก๊า เจี่ยะ เตาะ ประจำปี 2563

โต๊ะจีนลิง วิถีชีวิตใหม่  เก๊า เจี่ยะ เตาะ ประจำปี 2563


โต๊ะจีนลิง วิถีชีวิตใหม่  เก๊า เจี่ยะ เตาะ ประจำปี 2563


ในวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันอาทิตย์ ที่29พฤศจิกายน2563แต่ก่อนถึงกำหนดการจัดงานของทุกๆปี คุณยงยุทธ กิจวัฒนานุสนธิ์ ประธานกรรมการลพบุรีอินน์ กรุ๊ป . จะทำการซ้อมใหญ่เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับลิง และถือเป็นการทดสอบเมนูอาหาร ก่อนนำไปเสิร์ฟขึ้นโต๊ะ ให้กับ ลิง ในวันจริง ถือเป็นการเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ครั้งที่32แล้วนับตั้งแต่มีการงานมา

โต๊ะจีนลิง วิถีชีวิตใหม่  เก๊า เจี่ยะ เตาะ ประจำปี 2563

โดยเมนูอาหารในปีนี้ ผู้จัดได้นำผลไม้นานาชนิด รวมถึงเมนูเด็ด ซึ่งเป็นผักกาดขาวถั่วลิสงอินพาลัมและผลไม้นานาชนิด ตลอดจน เมนูขนมหวานหลากหลายเมนูเช่น ทองหยิบ ทองหยอดมาวางไว้บนโต๊ะจีนแต่ปีนี้จะมีการนำรถกอล์ฟเข้ามาขนอาหารบรรทุกลงถึงจุดที่ลิงอาศัยให้ทั่วทุกจุด ซึ่งในวันจริงจะจัดขึ้น3 รอบ คือจัดเลี้ยงในเวลา10.00น. เวลา12.00น. และเวลา16.00น. ณ ลานรอบพระปรางค์สามยอด และสถานที่ใกล้เคียงศาลพระกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี


โต๊ะจีนลิง วิถีชีวิตใหม่  เก๊า เจี่ยะ เตาะ ประจำปี 2563


โต๊ะจีนลิง วิถีชีวิตใหม่  เก๊า เจี่ยะ เตาะ ประจำปี 2563


โต๊ะจีนลิง วิถีชีวิตใหม่  เก๊า เจี่ยะ เตาะ ประจำปี 2563

โต๊ะจีนลิง วิถีชีวิตใหม่  เก๊า เจี่ยะ เตาะ ประจำปี 2563

โต๊ะจีนลิง วิถีชีวิตใหม่  เก๊า เจี่ยะ เตาะ ประจำปี 2563
ทั้งนี้ สำหรับการจัดงานเลี้ยง โต๊ะจีนลิง ของจังหวัดลพบุรี ชาวบ้านเชื่อว่า เป็นศิษย์ของเจ้าพ่อพระกาฬ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลพบุรี บรรดาลิงเหล่านี้ จึงได้รับความช่วยเหลือให้อาหารจากชาวบ้านเป็นอย่างดีเรื่อยมา และเทศกาลโต๊ะจีนลิงนี้ ยังเป็นอีกหนึ่ง ในมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งส่วนราชการ และพ่อค้าประชาชน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาเยี่ยมชม ความน่ารักของลิง และคนที่อยู่ร่วมกันมายาวนานโดยเฉพาะชาวต่างชาติ ที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะว่าเป็นเทศกาลที่แปลกเทศกาลหนึ่งที่หาชมได้ยาก มีให้ชมเพียงปีละครั้งเท่านั้นlogoline