svasdssvasds
เนชั่นทีวี

กีฬา

ม.รังสิต ร่วมกับ สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ระเบิดศึกยูยิตสูชิงแชมป์ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬายูยิตสู ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่14-15 พฤศจิกายน 2563 ชิงทุนการศึกษากว่า 2 แสนบาท พร้อมบินลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนักกีฬา 996 คนจาก 128 สโมสรเข้าร่วมการแข่งขัน

ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ซึ่งกีฬายูยิตสูเป็นศาสตร์ในการต่อสู้ เป็นศิลปะป้องกันตัว ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้รับความนิยมอยู่ในระดับหนึ่งอีกทั้งยังเป็นการออกกำลังกาย ที่มีส่วนทำให้ร่างกายของมนุษย์มีความเจริญเติบโตเต็มศักยภาพมีความสมบูรณ์และแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจกีฬายูยิตสูสอนให้คนรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพไม่ เห็นแก่ตัวและพร้อมจะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งดีงาม ด้วยความสงบ อ่อนโยนและคิดว่าความสงบอ่อนโยนจะสามารถเอาชนะความแข็งกระด้างได้ ถึงแม้มันอาจจะยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยเท่ากีฬาชนิดอื่นแต่ผมคิดว่าถ้าได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี ที่คอยพัฒนาและปลูกฝังเด็กตั้งแต่เยาวชนผมเชื่อแน่ว่ากีฬายูยิตสูจะต้องได้รับความนิยมและแพร่หลายอย่างแน่นอนม.รังสิต ร่วมกับ สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ระเบิดศึกยูยิตสูชิงแชมป์ประเทศไทย

 


ม.รังสิต ร่วมกับ สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ระเบิดศึกยูยิตสูชิงแชมป์ประเทศไทยม.รังสิต ร่วมกับ สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ระเบิดศึกยูยิตสูชิงแชมป์ประเทศไทย

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา ม.รังสิต กล่าวว่า ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิต และผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆเยาวชนทั่วประเทศได้มาประลองฝีมือและเป็นเวทีเพื่อสร้างสมประสบการณ์ในการพัฒนาตัวเองไปสู่นักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต 


ม.รังสิต ร่วมกับ สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ระเบิดศึกยูยิตสูชิงแชมป์ประเทศไทย


ม.รังสิต ร่วมกับ สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ระเบิดศึกยูยิตสูชิงแชมป์ประเทศไทย


ม.รังสิต ร่วมกับ สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ระเบิดศึกยูยิตสูชิงแชมป์ประเทศไทย

โดยปีนี้สมาคมฯ มีรางวัลพิเศษ 2 รางวัลใหญ่คือ 1. Proflex มอบเงินรางวัล 200,000 บาท ให้กับนักกีฬายอดเยี่ยม ชาย-หญิง รางวัลละ 100,000 บาท และ 2. สมาคม Deep MMA ประเทศญี่ปุ่น มอบเงินรางวัล 60,000 บาท ให้กับนักกีฬายอดเยี่ยมการแข่งขันประเภท full contact พร้อมลุ้นสิทธิเซ็นสัญญาเป็นนักสู้ในสังกัด deep บินไปแข่งขัน ณ ประเทศญี่ปุ่น หลังสถานการณ์โควิด-19 ปกติ


ม.รังสิต ร่วมกับ สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ระเบิดศึกยูยิตสูชิงแชมป์ประเทศไทย


ม.รังสิต ร่วมกับ สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ระเบิดศึกยูยิตสูชิงแชมป์ประเทศไทยม.รังสิต ร่วมกับ สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ระเบิดศึกยูยิตสูชิงแชมป์ประเทศไทย