ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ชาวมุสลิม กทม. ร่วมแสดงพลังปกป้องสถาบัน

1.96K 159
ชาวมุสลิม กทม. ร่วมแสดงพลังปกป้องสถาบัน

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม รวมพลังชาวมุสลิมในกรุงเทพมหานคร แสดงพลังปกป้องสถาบัน พร้อมขอพรให้บ้านเมืองสงบสุข ขอให้คนคิดเป็นศัตรูต่อพระมหากษัตริย์กลับใจมาจงรักภักดี

13 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย นำโดยนายสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิฯ ได้ร่วมกับชุมชนมุสลิมกรุงเทพมหานคร "จัดกิจกรรม รวมพลังชาวไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นสถาบันหลักของคนไทย และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อชาวไทยมุสลิม รวมถึงส่งเสริมให้สำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณซึ่งศาสนาอิสลามได้ส่งเสริมให้กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และเพื่อให้พี่น้องมุลสลิมได้ร่วมกันขอพรให้สังคมและประเทศชาติมีความสงบสุขร่มเย็น ทั้งนี้มีชาวไทยมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมใจกันสวมใส่ชุดสีเหลือง เดินทางมาร่วมกิจกรรม พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

โดยนายสามารถ ได้กล่าวแสดงเจตนารมย์ ว่า วันนี้มารวมตัวกันเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีความสุขและความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทย โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทุ่มเทพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของราษฎร และให้สิทธิเสรีภาพแก่ศาสนาต่างๆอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะศาสนาอิสลามที่ทรงแก้ไขปัญหาทุกข์ยากของพี่น้องภาคใต้ ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงตระหนักถึงทุกข์ สุข ของประชาชน

      


จากนั้นได้ร่วมกันปฏิญานตนว่า ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมกัน และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ร่วมกัน

ทั้งนี้ยังได้มีการกล่าวขอพร แบบมุสลิม เพื่อขอให้พรบ้านเมืองมีความสงบสุขและสันติสุข และสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับคนไทย รวมถึงขอให้คนที่คิดไม่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงความเป็นศัตรูต่อพระมหากษัตริย์ ขอให้กลับใจมาจงรักภักดี 

นอกจากนี้ยังนายบิณฑ์-นายเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ เดินทางมาร่วมกิจกรรมด้วย

      

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend