ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

"ชวน"โยนทุกฝ่ายกลับไปทบทวนโครงสร้าง-สัดส่วนคกก.สมานฉันท์

118 3
ชวนโยนทุกฝ่ายกลับไปทบทวนโครงสร้าง-สัดส่วนคกก.สมานฉันท์

"ชวน หลีกภัย" มอบทุกฝ่ายเกี่ยวข้องกลับไปทบทวนสัดส่วนคณะกรรมการสมานฉันท์ หนุนทาบผู้ทรงคุณวุฒิ-นักวิชาการปฏิบัติงานได้จริงเข้าร่วมแทนใช้นักการเมือง แก้ปัญหาขัดแย้งในอนาคต ย้ำเหตุผลปรองดองในอดีตไร้ความสำเร็จ เพราะนักปฏิบัติทำผิดเสียเอง

13 พฤศจิกายน 2563 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ ว่า รูปแบบโครงสร้างที่สถาบันพระปกเกล้า ได้เสนอมาทั้ง 2 รูปแบบ โดยในรูปแบบแรกมุ่งเน้นการเจรจา 7 ฝ่าย แต่พบว่าไม่สามารถทำได้ จึงได้แจ้งให้ตัวแทนแต่ละฝ่าย นำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาทบทวนในเรื่องโครงสร้าง ว่าแต่ละฝ่ายจะมีจำนวนกี่คน และในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ จะหารือว่าคัดใครมาร่วมในคณะกรรมการชุดดังกล่าว

ส่วนโครงสร้างที่ 2 จะไม่ใช่นักการเมือง มุ่งเน้นนักวิชาการที่สามารถปฏิบัติได้จริง โดยมุ่งเน้นการป้องกันปัญหาในอนาคต เช่นความขัดแยงทางการเมืองถือเป็นเรื่องปกติ แต่กรณีประชาชนขัดแย้งกันเองไม่ได้มีบ่อย สามารถจับประเด็นสาเหตได้ จึงควรนำมาศึกษาเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดขึ้นอีก ซึ่งยอมรับว่าบางเรื่องป้องกันล่วงหน้าไม่ได้ แต่บางเรื่องป้องกันได้ไม่ให้ประชาชนเกิดความขัดแย้งกัน จากการกระทำของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เช่น ปัญหานโยบายผิดพลาดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และเรื่องการเลือกปฏิบัติซึ่งจะต้องไม่มองข้ามอดีตเนื่องจากอาจเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยได้


สำหรับท่าทีของฝ่ายค้านนั้น ส่วนตัวได้บอกไปตรงๆว่า การเข้ามาร่วมแก้ปัญหา ไม่ใช่หมายความว่า ก่อนหน้านี้มีการขับไล่นายกรัฐมนตรีแล้วจะห้าม แต่ต้องการให้มาร่วมกันเพื่อให้เกิดความปรองดองในบ้านเมือง และยืนยันไม่ใช่การลดการทำหน้าที่ฝ่ายค้านลง ซึ่งฝ่ายค้านเอง ก็ขอทบทวนการเข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ เมื่อฝ่ายค้านอยากรู้ว่าแนวทางเป็นอย่างไร ก็ต้องให้คณะกรรมการชุดนี้เกิดขึ้นและไปคิดแนวทางกัน จะไม่มีการกำหนดแนวทาง เพราะเกรงว่าจะรับกันไม่ได้

"จากการนำรายงานการสร้างความปรองดองในอดีตมาพิจารณา มีหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์ แต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่า ที่ไม่ได้ผลในทางปฏิบัตินั้น อาจเพราะผู้ดำเนินการไม่ใช่นักปฏิบัติ เช่น ผู้ที่เสนอปฏิรูปเรื่องการเมือง ก็กลับทุจริตการเลือกตั้งซะเอง จึงไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ" นายชวน กล่าว

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์