ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"นิพนธ์"แนะอปท.ปรับตัวเพื่อรับการกระจายอำนาจในอนาคต

161 5
นิพนธ์แนะอปท.ปรับตัวเพื่อรับการกระจายอำนาจในอนาคต

"รมช.มหาดไทย" ร่วมถกวง "กระจายอำนาจกับสังคมไทยในอนาคต" เชื่อมั่นท้องถิ่นเข้มแข็ง ประเทศไทยก็เข้มแข็งและพัฒนา แนะอปท.เร่งปรับตัวให้สอดรับสถานการณ์อนาคต เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ พร้อมโชว์ศักยภาพผ่านจังหวัดจัดการตนเองนำร่องในอนาคต

13 พฤศจิกายน 2563นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "การกระจายอำนาจกับสังคมไทยในอนาคต" จัดโดยสมาคมองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเรียนรู้การกระจายอำนาจ ซึ่งมีผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการท้องถิ่น เข้าร่วมกว่า 1,700 คนเมื่อวันที่ 11 พ.ย. ที่ผ่านมา ณหอประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โดยนายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า การกระจายอำนาจในอนาคต ส่วนตัวเชื่อมั่นว่า ถ้าประเทศไทยทำให้ส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ประเทศไทยก็จะเข้มแข็งไปด้วย ภายใต้บริบทการกระจายอำนาจที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น และในฐานะที่มีประสบการณ์บริหารส่วนท้องถิ่นมาก่อน ก็มีแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งจะมีการแก้กฎหมายฉบับนี้

นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการทำประชาพิจารณ์ เปลี่ยนเป็นกฎหมายว่าด้วยการกำหนดกรอบและเป้าหมายการจัดทำบริการสาธารณะของ อปท. ส่วนการถ่ายโอนภารกิจ ช่วงเริ่มต้นจะโอนภารกิจหลักที่มีความพร้อมของบุคลากรที่จะจัดทำภารกิจก่อน แต่มีปัญหาการถ่ายโอนของหน่วยงาน ที่จะต้องทำหน้าที่ ซึ่งพบว่า อปท.ทำกันมาก จะกระจุกตัวอยู่ที่ภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการถ่ายโอนงบประมาณ การใช้งบประมาณ จะมีปัญหา งานมาแต่เงินไม่มา ทำให้เกิดความล่าช้า และไม่คล่องตัวในการทำงาน

ทั้งนี้ ภารกิจของส่วนท้องถิ่นไม่ได้อยู่แค่โครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขอนามัยของประชาชน แต่เป็นเรื่องที่ท้องถิ่นต้องปรับเปลี่ยน เช่น การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การกีฬาระหว่างประเทศ เป็นต้นดังนั้น ส่วนท้องถิ่นต้องเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งจะรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

"ส่วนการกระจายอำนาจสังคมไทยในอนาคต อยู่ที่ความเข้มแข็งของส่วนท้องถิ่น หากเป็นเพียงบทบาทจากราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ให้มาอยู่ในการครอบครองของคนกลุ่มระดับจังหวัด ที่เรียกว่าจังหวัดจัดการตนเอง ให้อำนาจแต่ละจังหวัดได้มีอำนาจในการบริหารจัดการด้วยตนเอง โดยคัดสรรพื้นที่จังหวัดแต่ละภาคที่มีความพร้อมขึ้นมานำร่องก่อน เพื่อให้ทดลองการจัดการตนเองด้วยพลังแห่งท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการคนในสังคมของ อปท. จะคุ้มค่ามากที่สุด ที่สำคัญคือ จะต้องไม่ซ้ำซ้อน รองรับการกระจายอำนาจซึ่งจะเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น และลดการกระจายงบประมาณที่ซ้ำซ้อนที่มีอยู่ในขณะนี้" รมช.มหาดไทย กล่าว


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์