ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ก้าวไกลอัด"ไพบูลย์-ส.ว."เป็นกลุ่มปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตย

309 8
ก้าวไกลอัดไพบูลย์-ส.ว.เป็นกลุ่มปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตย

"เลขาธิการก้าวไกล" ซัด "ไพบูลย์ นิติตะวัน" และคณะวุฒิสภาเป็นกลุ่มปฏิปักษ์ประชาธิปไตย หลังลงชื่อให้สภาฯส่งศาลพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้หรือไม่ ย้ำเป็นการผูกขาดรธน.ฉบับคสช.

11 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคก้าวไกล ได้เเถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เเละนายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. เสนอญัติต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภามีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า รัฐสภามีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 256 เพื่อให้มีการจัดทำ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่

โดยนายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวว่า ผู้ยื่นญัตติดังกล่าวเห็นว่า รัฐธรรมนูญ 2560 ไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจรัฐสภาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีแต่อำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราเท่านั้น ดังนั้น การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตามร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมทั้งของ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และของประชาชนที่เข้าชื่อกัน รวม 3 ฉบับ จึงเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ตาม โดยกรณีดังกล่าว นายไพบูลย์ และคณะยังยืนยันว่า ไม่ใช่การเตะถ่วง เพราะการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติมของรัฐสภาก็ยังดำเนินการต่อไปได้คู่ขนานกัน ซึ่งพรรคเห็นด้วยว่า นายไพบูลย์และคณะไม่ใช่แค่การเตะถ่วงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่สิ่งที่เกิดขึ้น คือ การยุติหรือไม่อนุญาตให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาแทนที่รัฐธรรมนูญ ฉบับ คสช. โดยเด็ดขาด

"พรรคยืนยันว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อให้มี สสร. มาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เป็นอำนาจโดยชอบของรัฐสภาและเป็นอำนาจโดยชอบของประชาชน ผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ การจัดทำรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ผ่าน สสร. จะเป็นกุญแจดอกสำคัญ เพื่อเปิดประตูหาทางออกจากวิกฤตการเมืองให้แก่ประเทศไทย ซึ่งรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 255 ได้กำหนดข้อห้ามไว้เพียงว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระทํามิได้ ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 ทั้ง 3 ฉบับของรัฐบาล ฝ่ายค้าน และประชาชน ก็มิได้เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าวแต่ประการใด" เลขาธิการพรรค กล่าว


นอกจากนี้ การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาแทนฉบับเก่า โดยกระบวนการประชาธิปไตยไม่ว่าจะผ่านรัฐสภา หรือผ่าน สสร.ในอดีตประเทศไทย ได้เคยทำกันมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2489 หรือปี 2540 ดังนั้น แนวคิดของนายไพบูลย์ และคณะจึงเป็นแนวคิดปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตย การเสนอญัตตินี้เป็นการแช่แข็งประเทศไทย เพียงเพื่อทำให้รัฐธรรมนูญของ คสช. เป็นรัฐธรรมนูญ ตราบนิรันดร์ โดยนายไพบูลย์และคณะเห็นว่า รัฐธรรมูญมีเจตนารมณ์ให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ จะต้องมีบทบัญญัติไว้ให้กระทำได้เท่านั้น ดังเช่นใน รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 หรือฉบับปี 2549 เป็นต้น

"การบอกว่ารัฐธรรมนูญ 2560 เป็นฉบับถาวร ไม่ใช่ฉบับชั่วคราว จึงไม่บัญญัติให้อำนาจรัฐสภาจัดทำ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รัฐสภาจึงไม่มีอำนาจแก้ไขให้มี สสร. การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพราะจะเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ อีกทั้ง การจัดทำประชามติเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก็กระทำมิได้เช่นกัน ดังนั้น สรุปในความหมายของคุณไพบูลย์และคณะก็คือ การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่ว่าจะโดยอาศัยอำนาจของรัฐสภา หรืออาศัยอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชนในทางใดๆจะไม่สามารถจะกระทำได้เลย เพราะล้วนแต่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น"นายชัยธวัชกล่าว

ขณะเดียวกัน ประเทศไทยต้องถูกปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับ คสช. ไปตลอดกาล ดังนั้น เมื่อถึงที่สุดแล้ว แนวคิดและการตีความของนายไพบูลย์และคณะ ก็คือแนวคิดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตย เพราะเท่ากับเป็นการยืนยันว่า การจัดทำ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทย จะไม่สามารถกระทำได้เลยตามกระบวนการของรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตย ประเทศไทยจะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ด้วยวิธีการ รัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญเท่านั้น

ทั้งนี้ นายชัยธวัช ยังระบุด้วยว่า หากญัตตินี้ผ่านจะถือว่าเป็นการปิดประตูการแก้ไขรัฐธรรมนูญภายใต้กระบวนการประชาธิปไตย จึงขอเรียกร้องไปยังพรรคร่วมรัฐบาลด้วยว่าควรต้องแสดงจุดยืนให้ชัดเจนว่าจะร่วมพายเรือให้โจรนั่งหรือจะตลบแตลงแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์