ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

"เงินอุดหนุนบุตร" พร้อมโอน เริ่ม 10 พ.ย.- ตรวจสิทธิ ที่นี่

1.03K 11
เงินอุดหนุนบุตร พร้อมโอน เริ่ม 10 พ.ย.- ตรวจสิทธิ ที่นี่

เช็คด่วน "เงินอุดหนุนบุตร" รัฐพร้อมโอน 600 บาทให้ครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิด เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เริ่ม 10 พ.ย.นี้ ครอบครัวใหม่เร่งตรวจสอบสิทธิ

ผู้สื่อข่าวรายงายว่า เพจเฟซบุ๊ค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้รายงานแจ้งเตือนว่า วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 จะมีการโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ "เงินอุดหนุนบุตร" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดังนี้

โดยมีผู้ส่งคำขอ "เงินอุดหนุนบุตร" จำนวน 1,875,565 ราย รวมเป็นจำนวนเงิน 1,289,837,400 ล้านบาท แบ่งเป็น

- จ่ายตรงงวด จำนวน 1,875,565 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,125,339,000 บาท- จ่ายตำเบิก จำนวน 274,227 ราย เป็นจำนวนเงิน 164,498,400 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย.63)


ทั้งนี้ โครงการเงินอุดหนุนบุตร หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2558 จากการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข โดยการให้เงินการช่วยเหลือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในครอบครัวที่มีรายได้น้อย ตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนถึงเด็กอายุ 6 ปี รายละ 600 บาทต่อเดือน

โดยผู้ที่จะลงเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ได้แก่

- คุณสมบัติเด็กแรกเกิด ต้องมีสัญชาติไทย ซึ่งพ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

- คุณสมบัติผู้ปกครอง คือ มีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะและเด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย ที่สำคัญคือ อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

โดยพ่อแม่จะต้องลงทะเบียนในพื้นที่ที่เด็กเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง หากอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนได้ที่สํานักงานเขตต่างๆ หากอาศัยอยู่ที่เมืองพัทยา สามารถลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ขณะที่ส่วนภูมิภาคหรือต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินอุดหนุนบุตร ได้ที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th โดยการกรอกข้อมูล 4 อย่างหลักๆ และทำตามขั้นตอน ดังนี้

- กรอกเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน- กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด- ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ- กดค้นหาข้อมูล

รวมถึงสามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์