ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

โปรดเกล้าฯ ราชสกุล"ยุคล" เป็นนายทหารพิเศษ 3 นาย

3.95K 0
โปรดเกล้าฯ ราชสกุลยุคล เป็นนายทหารพิเศษ 3 นาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ฯ จำนวน 3 ราย .

5 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายทหารพิเศษ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารพิเศษ

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ .ศ . 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 มาตรา 15 แล ะมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ จำนวน 3 นาย ดังนี้

1. พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล

2. พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล

3. พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend