ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

"บิ๊กป้อม"นำถกทุนดีอี ยกระดับเทคโนโลยี

189 0
บิ๊กป้อมนำถกทุนดีอี ยกระดับเทคโนโลยี

บิ๊กป้อม นั่งหัวโต๊ะ ถกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(บอร์ด) เร่งยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กระตุ้นเศรษฐกิจ ยุค New normal พลเอกประวิตร เน้นย้ำ ให้ช่วยกันดำเนินงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และเห็นผลเป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุด

5 พฤศจิกายน 2563   พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 6/2563  ที่ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล  

พลเอกประวิตร กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในครั้งนี้ มีหลายประเด็นสำคัญในการบริหารกองทุน และการจัดสรรเงินกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาอนุมัติโครงการตามมาตรา 26 (1) และ (2) ที่มีคำขอวงเงินเกิน 10 ล้านบาท ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 และได้ผ่านกระบวนการพิจารณามาแล้ว จากคณะทำงานวิเคราะห์โครงการด้านต่าง ๆ ทั้ง 4 คณะ รวมถึงคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ซึ่งมีปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธาน โดยกระบวนการ ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอให้คณะกรรมการฯ ช่วยกันพิจารณาให้รอบคอบ เพื่อให้การใช้เงินกองทุนเกิดประโยชน์สูงสุด

ด้าน นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมต.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า การประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ที่ประชุมได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงสัญญาการรับทุนฯ โดยมีการอนุมัติโครงการ ตามมาตรา 26 (3) จำนวน 3 โครงการ  อนุมัติโครงการตามมาตรา 26 (4) โครงการเผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้พร้อมยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจยุค New Normal หลังวิกฤติโควิด 19  ตามที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เสนอขอการพิจารณา และอนุมัติโครงการตามประกาศเปิดรับข้อเสนอ โครงการ/กิจกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ตามมาตรา 26 (1) (2) ที่มีคำขอวงเงิน เกิน 10 ล้านบาท จำนวน 6 โครงการ เห็นชอบหลักการขอยกเลิกการเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ในสถานการณ์ "ไวรัสโคโรนา" สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID19) ตามมาตรา 26 (6 ) และเสนอคณะกรรมการดิจิทัลฯ พิจารณายกเลิกกรอบวงเงินต่อไป  

พลเอกประวิตร เน้นย้ำ ให้ช่วยกันดำเนินงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และเห็นผลเป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุด ได้แก่ โครงการตามมาตรา 26 (1) และ (2) ที่ได้มีผลการพิจารณาไปแล้วนั้น ให้ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาตามระเบียบ และลงนามในสัญญารับทุนต่อไป ให้ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการเพื่อเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาผลการทบทวนหลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินตามมาตรา 26 (6) ในสถานการณ์โรคโควิด 19 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend