svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าว

มข.ตัดช่อดอกแรกกัญชาพร้อมส่งวิจัยทางการแพทย์ผลิตยารักษาโรค

05 พฤศจิกายน 2563
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

5 คณะ มข.ร่วมตัดช่อดอกแรกกัญชาช่อปฐมฤกษ์แห่งแรกในอีสาน พร้อมส่งวิจัยทางการแพทย์ผลิตยารักษาโรค เดินหน้างานวิจัยพืชกัญชาแบบบูรณาการตั้งแต่ศึกษาวิจัยด้านการปลูก ปรับปรุงพันธุ์ พัฒนาสายพันธุ์ พร้อมวิจัยสกัดน้ำมันกัญชาและวิเคราะห์สารองศ์ประกอบสำคัญ

ที่หมวดพืชผัก สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สถาบันวิจัยแดนนาบิสครบศาสตร์  ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เปิดโรงปลูกและตัดช่อดอกกัญชาซึ่งเป็นช่อปฐมฤกษ์  โดยดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานในครั้งนี้ สำหรับดอกกัญชาที่ครบกำหนดตัดเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยการประมินสายพันธุ์กัญชา เพื่อการแพทย์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับใบอนุญาตในการปลูก  กัญช ในชุดแรก ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่แรกในจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาเพื่อการศึกษาวิจัย ในพื้นที่ปลูก 20 ตารางเมตร  ที่สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 72  ต้น  ซึ่งปลูกตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งกัญชาที่ครบกำหนดตัดดอกเป็นกัญชาที่ปลูกในรอบที่ 1 ซึ่งจะได้มีการเก็บช่อดอกเพื่อประเมินสายพันธุ์ และพัฒนสายพันธุ์ที่หมาะสมในการนำไปใช้ในทางการแพทย์

 

มข.ตัดช่อดอกแรกกัญชาพร้อมส่งวิจัยทางการแพทย์ผลิตยารักษาโรค

ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา กล่าวว่า สถาบันวิจัยแดนนาบิสครบศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินโครงการวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีแผนการดำเนินงานด้านการวิจัยพืชกัญชาและกัญชาแบบบูรณาการ มีหลายคณะที่เข้ามาร่วมการพัฒนา เริ่มตั้งแต่คณะเกษตรศาสตร์ ศึกษาวิจัยด้านการปลูก ปรับปรุงพันธุ์และ พัฒนาสายพันธุ์ คณะวิยาศาสตร์ศึกษาวิจัยสกัดน้ำมันกัญชา วิเคราะห์ สารองศ์ประกอบสำคัญ คณะเภสัชศาสตร์วิจัยและพัฒนาเพื่อเตรียมรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ยา เพื่อส่งต่อให้คณะแพทยศาสตร์นำไปวิจัย

มข.ตัดช่อดอกแรกกัญชาพร้อมส่งวิจัยทางการแพทย์ผลิตยารักษาโรค


ด้านคลินิกในผู้ป่วยเฉพาะโรค เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยาที่รักษาเฉพาะโรค หรือเฉพาะรายบุคคล และคณะสัตวแพทย์ศึกษาวิจัยด้านการนำวัสดุเศษเหลือจากการศึกษาวิจัยกัญชาพัฒนาเป็นอาหารสัตว์ ส่วนสถาบันวิจัยแดนนิสครบศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีแผนการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้วย

มข.ตัดช่อดอกแรกกัญชาพร้อมส่งวิจัยทางการแพทย์ผลิตยารักษาโรค
มข.ตัดช่อดอกแรกกัญชาพร้อมส่งวิจัยทางการแพทย์ผลิตยารักษาโรค"มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับหนังสือแสดงการอนุญาตผลิต (ปลูก) ตามหนังสือ122563 (ปลูก) และได้รับอนุญาตให้ครอบครองเมล็ดเพื่อปลูก 101 เมล็ด ตามหนังสือสำคัญที่ 23/2563 อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารขออนุญาตใช้เมล็ดพันธุ์นำเข้า จากประเทศแคนนาดาและขยายการปลูกด้วยวิธีการปักชำ จากต้นกัญชาในตู้คอนเทนนอร์ชุดแรก 960 ต้นเพื่อปลูกในโรงเรือนพื้นที่ 1,360 ตารางเมตร นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้รับอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะเสพ กัญชง สำหรับการศึกษาวิจัยในพื้นที่ 1,664 ตารางเมตร โดยใช้เมล็ดพันธุ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตามหนังสือสำคัญที่ 19/2563 ซึ่งในการตัดช่อดอกกัญชา ถือเป็นแห่งแรกของอีสาน ที่ดำเนินการอย่างครบวงจร"ศาสตราจารย์มนต์ชัย กล่าว

มข.ตัดช่อดอกแรกกัญชาพร้อมส่งวิจัยทางการแพทย์ผลิตยารักษาโรค

logoline