ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ราชกิจจาฯ ประกาศ 3 พื้นที่ ทำการค้าได้

8.84K 12
ราชกิจจาฯ ประกาศ 3 พื้นที่ ทำการค้าได้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ 3 พื้นที่สาธารณะของกรุงเทพทหานคร กำหนดให้เป็นพื้นที่ทำการค้า 1.ทางเท้าติดลานจอดรถห้างเทสโก้โลตัส ถนนพระราม2 เขตบางขุนเทียน , 2.พื้นที่ทางเท้าซอยอารีย์ 1 เขตพญาไท และที่ว่างปากซอยอ่อนนุช 70 เขตประเวศ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดให้ที่สาธารณะเป็นพื้นที่ทำการค้า ความว่า โดยที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะเจ้าพนักงานจราจร ตามมาตรา 20 แห่งพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ได้ให้ความเห็นชอบตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พ.ค.2563 กำหนดให้ที่สาธารณะ ดังต่อไปนี้เป็นพื้นที่ทำการค้า

1.พื้นที่บริเวณทางเท้าติดลานจอดรถห้างเทสโก้โลตัส ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 เขตบางขุนเทียน2.พื้นที่บริเวณทางเท้าซอยอารีย์ 1 เขตพญาไท3.พื้นที่บริเวณที่ว่างปากซอยอ่อนนุช 70 เขตประเวศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 ประกอบมาตรา 4 แห่งพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบีนบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น

จึงประกาศให้ที่สาธษรณะดังกล่าวข้างต้นเป็นพื้นที่ทำการค้า โดยมีรายละเอียดพื้นที่ทำการค้าแนบท้ายประกาศนี้ และผู้ค้าที่ทำการค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่กรุงเทพมหานครกำหนด หากมีการฝ่าฝืนกรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิกการผ่อนผันตามเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend