ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ยธ.แก้กฎหมายชู"นิติวิทยาศาสตร์"ถ่วงดุล ตร.

141 0
ยธ.แก้กฎหมายชูนิติวิทยาศาสตร์ถ่วงดุล ตร.

ผอ.นิติวิทยาศาสตร์ เผย กระทรวง เตรียมแก้ พ.ร.บ.ให้บริการนิติวิทยาศาสตร์ ถ่วงดุลงานตรวจสอบ เมื่อมีผู้ร้องขอให้ทำได้โดยไม่ต้องรอหน่วยอื่น ตามข้อเสนอ "กรรมการอิสระฯ ชุด อ.วิชา" มั่นใจเพิ่มความยุติธรรม-อำนวยความเป็นธรรมให้ประชาชนทุกกลุ่ม

...ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล  ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่ากระทรวงยุติธรรมเตรียมปรับปรุงพระราชบัญญัติ (...) การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ..2559 ว่าด้วยการให้บริการและส่งเสริมงานนิติวิทยาศาสตร์  ส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ ข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ที่มีนายวิชา มหาคุณ เป็นประธาน ว่าด้วยการตรวจสอบถ่วงดุลงานด้านการตรวจสอบ พิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีอาญา หรือ ตรวจซ้ำ ซึ่งระบุไว้ใน มาตรา 5 (4) 

โดยบทบัญญญัติที่ใช้ปัจจุบันกำหนดขอบเขตอำนาจการตรวจซ้ำ ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ว่า เมื่อมีผู้ร้องขอให้ตรวจซ้ำ ต้องรอให้หน่วยงานอื่นที่อยู่ระหว่างตรวจสอบ ทำแล้วเสร็จก่อน  ทั้งนี้ การจะรับเรื่องตรวจซ้ำได้ ต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการกำกับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสต ทำให้บางครั้งเกิดความไม่มั่นใจในการอำนวยความยุติธรรม ส่วนที่จะแก้ไข คือ เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือหน่วยงานร้องขอให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจซ้ำในคดีอาญา ให้ทำได้แม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานอื่น  และการทำหน้าที่ไม่ต้องรอมติหรือการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการกำกับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือว่าจะเป็นโอกาสที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะเข้าช่วยประชาชนและอำนวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาคให้เกิดขึ้น


"ผมเชื่อว่าจะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมที่จะอำนวยความยุติธรรมอย่างเป็นมาตรฐานส่วนที่หลายฝ่ายเคยตั้งข้อสงสัยว่าการตรวจซ้ำหากประชาชนเป็นคู่กรณีกับหน่วยงานรัฐอาจทำให้การพิสูจน์หรือตรวจสอบนั้นลำเอียงเข้าข้างหน่วยงานรัฐด้วยกันเองแทนช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงผมยืนยันว่าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีกติกาและข้อบังคับการทำงานที่ยึดตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากลและมีผู้ตรวจสอบคือนักวิชาการมีความเชี่ยวชาญดังนั้นขอให้มั่นใจว่าการปรับปรุงกฎหมายจะทำให้การอำนวยความยุติธรรมกับประชาชนทำได้ดียิ่งขึ้น"...ทรงศักดิ์กล่าว

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กล่าวด้วยว่าสำหรับขั้นตอนดำเนินงานหลังจากคณะกรรมการกำกับการให้บริการที่มีนายวิศิษฏ์วิศิษฏ์สรอรรถปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการฯมีมติเห็นชอบต่อการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวต้องปฏิบัติตามขั้นตอนคือรับฟังความเห็นประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นจะรับฟังความเห็นเฉพาะกลุ่มไปพร้อมกับการรับฟังผ่านทางออนไลน์เพื่อให้การปรับปรุงกฎหมายนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์กับประชาชนทุกกลุ่ม

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend