ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563

"นิด้าโพล" ชี้ปชช.หวั่นชุมนุมยืดเยื้อ ทำเกิดเหตุรุนแรง-เศรษฐกิจพัง

570 9
นิด้าโพล ชี้ปชช.หวั่นชุมนุมยืดเยื้อ ทำเกิดเหตุรุนแรง-เศรษฐกิจพัง

"นิด้าโพล" เผยแพร่ผลสำรวจ ชี้ประชาชนหวั่นเกรงการชุมนุมจะยืดเยื้อไม่จบ ทำให้เกิดความรุนแรงทางการเมือง รวมถึงทำให้เศรษฐกิจของประเทศย่ำแย่ไปกว่านี้ .

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "การชุมนุมทางการเมือง จะจบอย่างไร" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27 28 ตุลาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,317 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง  โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ "นิด้าโพล" สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงเหตุการณ์ที่ประชาชนกังวลว่าจะเกิดขึ้นมากที่สุด จากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 22.63 ระบุว่า ความรุนแรงทางการเมืองระหว่างประชาชนด้วยกัน รองลงมา ร้อยละ 20.73 ระบุว่า เศรษฐกิจของประเทศ จะย่ำแย่ไปกว่านี้ ร้อยละ 13.36 ระบุว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบที่ 2 ร้อยละ 12.30 ระบุว่า การเกิดความแตกแยกอย่างรุนแรง ในสังคมไทย ร้อยละ 11.47 ระบุว่า ไม่มีเรื่องใดให้น่ากังวล ร้อยละ 7.67 ระบุว่า การเข้าปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ร้อยละ 6.00 ระบุว่า มีมือที่สามสร้างความรุนแรงทางการเมือง และร้อยละ 5.84 ระบุว่า การเกิดรัฐประหาร

       


ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ว่าจะจบอย่างไรพบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 19.44 ระบุว่า รัฐบาลยอมทำตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม รองลงมา ร้อยละ 15.79 ระบุว่า มีความรุนแรงทางการเมือง แล้วรัฐบาลลาออก ร้อยละ 12.53 ระบุว่า มีความรุนแรงทางการเมือง ต่อด้วยรัฐประหาร ร้อยละ 11.39 ระบุว่า มีความรุนแรงทางการเมือง แต่รัฐบาลควบคุมได้ และผู้ชุมนุมลดน้อยลงจนต้องเลิกชุมนุมไปเอง ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 11.31 ระบุว่า ภาครัฐสามารถบังคับใช้กฎหมายควบคุมการชุมนุมได้ ร้อยละ 7.52 ระบุว่า ผู้ชุมนุมประกาศยุติการชุมนุมเอง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ร้อยละ 4.25 ระบุว่า เกิดการรัฐประหาร ก่อนที่จะมีความรุนแรงทางการเมือง ร้อยละ 0.53 ระบุว่า รัฐบาล และผู้ชุมนุมสามารถเจรจาต่อรองกันได้ และร้อยละ 5.85 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ว่าจะจบลงเมื่อไรพบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.29 ระบุว่า การชุมนุมจะยืดเยื้อไม่จบ รองลงมา ร้อยละ 12.15 ระบุว่า ภายในปลายเดือนธันวาคม 2563 ร้อยละ 11.92 ระบุว่า ภายในต้นปี 2564 ร้อยละ 9.79 ระบุว่า ภายในกลางเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 6.68 ระบุว่า ภายในปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 3.42 ระบุว่า ภายในกลางเดือนธันวาคม 2563 และร้อยละ 1.75 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend