มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดทำรถกระทงเข้าร่วมงานเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามมาจวบจนปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า "แม่โจ้" เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดทำรถกระทงใหญ่ส่งเข้าร่วมประกวด ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี2563 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่จัดขึ้น  ภายใต้มาตรการการดูแลความปลอดภัย Covid 19  ในแนวคิด "เชียงใหม่นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม" ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน  2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

ม.แม่โจ้ จัดทำกระทงใหญ่ สืบสานประเพณีลอยกระทง
 นับจากพ.ศ. 2512-2563  เป็นเวลา 50 ปีที่แม่โจ้ได้จัดทำรถกระทงเข้าร่วมงานเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามมาจวบจนปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า "แม่โจ้" เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างจริงจังซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดและสร้างสรรผลงานเป็นที่ประทับใจต่อคณะกรรมการและผู้ชมจนได้รับรางวัลต่อเนื่องเรื่อยมา

 

 


ม.แม่โจ้ จัดทำกระทงใหญ่ สืบสานประเพณีลอยกระทง


 ในปี2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำรถกระทงใหญ่ รักษ์โลก     เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่ Green University นำวัสดุเหลือใช้และวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในการจัดทำ ถึง 90%ทั้งตัวโครงสร้างรถกระทง การประดับตกแต่งใน ส่วนต่างๆ เช่น กระดาษรีไซเคิล กระดาษหนังสือพิมพ์เก่าไม้ กิ่งไม้ กาบหมากที่ร่วงหล่นในมหาวิทยาลัย ใบลาน นำมาทำเป็นกลีบบัวเย็บแบบ  ตกแต่งประดับด้วยเมล็ดธัญพืชงานปั้นแต่งจากแป้งข้าวเหนียว นำมาปั้นเป็นเกล็ดพญานาค  ฯลฯ ที่ยังคงความพิถีพิถันละเอียดลออทุกขั้นตอน ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวรถกระทงที่ออกแบบให้สอดคล้องกับประเพณีและคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา "นพบุรีเลิศหล้าเเม่โจ้ยอไหว้สาประเพณียี่เป็ง"   โดยด้านหน้าขบวนรถ นำด้วย "รถน้อยเรือสะเปาล่องนาวา" ประดิษฐานตราสัญลักษณ์พระพิรุณทรงนาคเทพเจ้าแห่งสายฝน สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ประดับด้วยกลีบบัวบงกชตกแต่งด้วยเมล็ดธัญพืช... ด้านหน้ารถเป็นสระอโนดาตและสายนทีเปรียบเสมือนสายน้ำที่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิต... ตรงกลางจำลองเขาสิเนรุในวรรณกรรม "จักรวาฬทีปนี"วรรณกรรมเด่นของล้านนา...เบื้องหน้ามีพญาหงส์คำ สัญลักษณ์แห่งสัตว์ชั้นสูงในป่าหิมพานต์ด้านบนต่างเทินด้วยพระบรมธาตุดอยสุเทพ.. ท่ามกลางเขาสิเนรุและเขาสัตภัณฑ์มีบันไดพญานาคทอดยาว... ด้านหลังเป็นวิมานสามหลังหมายถึงสัญลักษณ์ของฤดูทั้ง 3 ...และด้านในประดิษฐานพระราชลัญจกร ตราสัญลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านข้างทั้งสองประกอบด้วยต้นไม้เงินต้นไม้ทอง สัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี  โดยใช้โทนสีเขียว ที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหารในนครเชียงใหม่, สีแดงสื่อถึงจิตวิญญาณแห่งรากเหง้าวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษถ่ายทอดสืบต่อมา และสีทองหมายถึง ความมั่งคั่ง ความสูงส่ง และการเทิดทูนบูชา

 รถกระทงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ออกแบบและใช้แนวความคิด โทนสี เรื่องราว ให้สอดคล้อง สวยงามสื่อถึงอัตลักษณ์และความเจริญรุ่งเรืองของ นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณียี่เป็งให้อยู่คู่เชียงใหม่และประเทศไทยสืบไปด้วยพลังแห่งความสามัคคีของชาวแม่โจ้เพราะการจัดทำรถกระทงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นการทำงานหลักโดยนักศึกษาทั้งส่วนการออกแบบ การตกแต่งรายละเอียด  ควบคุมบริหารงานและการจัดการใช้เวลาในการประดิษฐ์แต่ละครั้งประมาณ 3-4 เดือนโดยมีการสืบทอดภูมิปัญญาการประดิษฐ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องมีกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมคอยอำนวยความสะดวก มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรศิษย์เก่าคอยให้การสนับสนุน เพื่อช่วยกันสานต่อวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยเรื่อยมา